Skaffa förvaltare

Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.

En förvaltare bestämmer om det som en annan person äger. Till skillnad från godmanskap är förvaltarskap en tvångsåtgärd. Förvaltaren behöver inte den hjälpbehövandes samtycke för att företräda honom eller henne.

En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens. Läs mer om vad som ingår i en god mans/förvaltares uppdrag.

Vem kan få en förvaltare?

För att få en förvaltare måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Personen lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.
  • Personen klarar inte av att ta hand om sig själv eller sin egendom.
  • Det anses inte tillräckligt med en god man som stöd.

Det kan till exempel handla om att en person på grund av psykisk störning inte kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet.

Hur ansöker man om en förvaltare?

Den hjälpbehövande själv, anhöriga eller överförmyndaren kan ansöka om en förvaltare. Det är sedan tingsrätten som utser förvaltaren.

Skicka ansökan och ditt läkarintyg till tingsrätten, box 712, 251 07 Helsingborg.

Förvaltarskapet påverkar i hög grad en persons rättigheter. Därför är tingsrätterna restriktiva med att tillsätta förvaltare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.