Fonder för barn och unga

Socialnämnden förvaltar tre fonder som har anknytning till barn och unga. Sista ansökningsdag är den 30 april 2021. För dig som har sökt kommer ett skriftligt besked med posten i juni.

Du som förälder, tjänsteman eller förtroendeman kan ansöka om extra bidrag till barn och ungdomar som bor i Helsingborg.

Så ansöker du

Ladda ned blankett och följebrev:

Om du vill ha blanketten hemskickad, kontakta socialförvaltningens reception på telefon 042-10 67 47. Blanketten måste vara fullständigt ifylld. Glöm inte att invänta slutskattesedel för 2020 innan du skickar in din ansökan.

Skicka din ansökan till:
Socialförvaltningen
251 89 Helsingborg

Om fonderna

Socialnämnden har hand om tre fonder med anknytning till barn och ungdom: Helsingborgs samfond för barn, Lars Virgins barnhemsfond och Stiftelsen Ljungaskogs skolhems fond.

Helsingborgs samfond för barn

Fonden ska användas för att skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter för barn i Helsingborg i åldern 6 månader till 12 år. Du kan söka både till ett enskilt barn och till gruppverksamhet.

Lars Virgins barnhemsfond

Fonden ska användas till behövande barn och ungdomar i åldern 0-20 år som bor i Helsingborg. Föräldralösa barn har företräde. Hänsyn ska tas till mottagarens ekonomi.

Stiftelsen Ljungaskogs skolhems fond

Fonden ska användas som hjälp till en framtida utveckling eller som stipendier till välartade manliga elever som är eller varit omhändertagna på ungdomsvårdsskola genom Helsingborgs stads försorg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?