Fonder för barn, unga och gruppverksamhet

Socialnämnden förvaltar två fonder som har anknytning till barn och unga samt en fond för gruppverksamhet.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2024. För dig som har sökt kommer ett skriftligt besked med posten i juni. Du som förälder, tjänsteman eller förtroendeman kan ansöka om extra bidrag till barn och ungdomar som bor i Helsingborg.

Så ansöker du

Du skickar in din ansökan skriftligt via blankett. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 30 april gällande år. Beslut om beviljande eller avslag kommer att skickas ut i maj. Blanketten måste vara fullständigt ifylld. Glöm inte att invänta slutskattesedel för 2023 innan du skickar in din ansökan.

Besked om årlig beskattning

Om du redan nu vet vad pengarna ska användas till, skriv gärna det. Detta påverkar inte vårt beslut om beviljande av fondmedel. För dig som i framtiden ska söka ekonomiskt bistånd kan det underlätta ditt ärende för att du ska få rätt stöd.

Helsingborgs samfond för barn

Fonden ska användas för att skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter för barn i
Helsingborg i åldern 6 månader till 12 år. Du kan söka både till ett enskilt barn och gruppverksamhet.

Du skickar in din ansökan (till Socialförvaltningen, 252 89 Helsingborg) skriftligt genom följande blankett:

Helsingborgs samfond för barn

Helsingborgs samfond – gruppverksamhet

Lars Virgins barnhemsfond

Fonden ska användas till behövande barn och ungdomar i åldern 0-20 år som bor i Helsingborg. Föräldralösa barn har företräde. Hänsyn ska tas till mottagarens
ekonomi.

Du skickar in din ansökan (till Socialförvaltningen, 252 89 Helsingborg) skriftligt genom följande blankett:

Lars Virgins barnhemsfond

Behöver du hjälp med ansökan?

Ta kontakt med verksamhetskoordinator inom området barn, unga och familj via e-post: eva.malmberg@helsingborg.se. Vill du ha blanketten hemskickad, kontakta socialförvaltningens reception på telefon 042-10 67 47.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.