Sekretess och tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt. De uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess. Läs mer om offentlighets- och sekretesslagen på Riksdagens webbplats riksdagen.se.

Registrering av personuppgifter

När din ansökan kommit in till förvaltningen registreras den i ett dataregister. Handläggaren upprättar en personakt där din ansökan förvaras tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som din handläggare fört. När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd avslutas ditt ärende och arkiveras.

Du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?