Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du är arbetslös ska du:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen, ha kontinuerlig kontakt med din arbetsförmedlare och aktivt söka arbete,
  • följa din planering med Arbetsförmedlingen,
  • aktivt delta i en planering tillsammans med en guide på arbetsmarknadsförvaltningen,
  • ha en uppdaterad handlingsplan hos din guide på arbetsmarknadsförvaltningen,
  • redovisa att du aktivt söker arbete.

Som arbetssökande ska du söka alla arbeten som finns inom pendlingsavstånd och upp till dina kvalifikationer, samt de arbeten du har erfarenhet av. Det finns inget fastställt antal sökta arbeten som gräns, men du måste kunna redovisa att du är aktivt arbetssökande. Det är viktigt att du skriver ner alla arbeten som du sökt.

Om du tackar nej till ett arbete, tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd* eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande kan din rätt till ekonomiskt bistånd ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

* Arbetsmarknadsåtgärder kan exempelvis vara jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning. Kommunen kan även remittera dig för sysselsättning vilket kan innebära praktik eller verksamhet som höjer din kompetens.

Vid nedsatt arbetsförmåga

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det. Intyget ska du skicka till din guide på arbetsmarknadsförvaltningen.

Om du av andra orsaker inte kan arbeta ska du tala om detta för din guide.

Föräldraledig

Om du är föräldraledig ska du:

  • ta ut full föräldrapenning via försäkringskassan (sju dagar per vecka med full ersättning),
  • sätta ditt barn i kö till barnomsorg (vid 8 månaders ålder),
  • söka arbete (börja innan barnet fyllt 1 år).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.