Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du är arbetslös ska du:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen, ha kontinuerlig kontakt med din arbetsförmedlare och aktivt söka arbete,
  • följa din planering med Arbetsförmedlingen,
  • aktivt delta i en planering tillsammans med en guide på Arbetsmarknadsförvaltningen,
  • ha en uppdaterad handlingsplan hos din guide på Arbetsmarknadsförvaltningen,
  • redovisa att du aktivt söker arbete.

Som arbetssökande ska du söka alla arbeten som finns inom pendlingsavstånd och upp till dina kvalifikationer, samt de arbeten du har erfarenhet av. Det finns inget fastställt antal sökta arbeten som gräns, men du måste kunna redovisa att du är aktivt arbetssökande. Det är viktigt att du skriver ner alla arbeten som du sökt.

Om du tackar nej till ett arbete, tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd* eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande kan din rätt till ekonomiskt bistånd ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

* Arbetsmarknadsåtgärder kan exempelvis vara jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning. Kommunen kan även remittera dig för sysselsättning vilket kan innebära praktik eller verksamhet som höjer din kompetens.

Vid nedsatt arbetsförmåga

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det. Intyget ska du skicka till din guide på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Om du av andra orsaker inte kan arbeta ska du tala om detta för din guide.

Föräldraledig

Om du är föräldraledig ska du:

  • ta ut full föräldrapenning via försäkringskassan (sju dagar per vecka med full ersättning),
  • sätta ditt barn i kö till barnomsorg (vid 8 månaders ålder),
  • söka arbete (börja innan barnet fyllt 1 år).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?