Så utreder vi din ansökan

Du som har ansökt kan bli kontaktad av en handläggare för frågor kring din situation.

När du har lämnat in din ansökan går vi igenom den för att se att alla nödvändiga handlingar är med. Därefter utreder vi om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Utredningen innebär att vi räknar på din ekonomi. Vi utgår från riksnormen för ekonomiskt bistånd, som är det belopp som regeringen bestämmer inför varje nytt kalenderår.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Vi bedömer också om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation.

Kontroll

Efter att du lämnat in ansökan kan du bli utvald för kontroll (stickprovskontroll). Då ska du lämna in underlag på alla de inkomster och utgifter du lämnat i ansökan. Du måste därför spara dessa underlag tills du fått beslut på ansökan.

Vi meddelar dig om/när din ansökan blir uttagen för stickprovskontroll.

Om du fått ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder, exempelvis att du inte redovisat alla inkomster och tillgångar, eller uppgett felaktiga utgifter, så kan du bli återbetalningsskyldig. Om du lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter riskerar du också att bli polisanmäld för bidragsbrott.

Beslut

Du som ansöker första gången (grundansökan) ska få beslut inom 4-5 arbetsdagar från det att din ansökan är fullständig. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Läs mer om hur du överklagar beslut om ekonomiskt bistånd.

Du som gör en fortsatt ansökan:

  • kan lämna in din ansökan tidigast den 9:e i månaden. Har du inkomst sent i månaden inväntar vi den innan beslut fattas för nästkommande månad.
  • Utbetalningsdagar är mellan dag 25 och 28 i varje månad, om ansökan har kommit in i tid och du är berättigad bistånd.
  • Utbetalning sker med halva beloppet till dig och halva till din partner (gäller från och med 1 mars).
  • Du kan följa ditt ärende och se din utbetalning genom att logga in i E-tjänsten.

I vissa fall kan du få betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du har fått i väntan på annan ersättning. Läs mer om återkrav på ekonomiskt bistånd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.