Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Du har fått ett beslut som du kan överklaga. Så här ska du göra:

  • Du överklagar skriftligt. Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan, det går bra att skriva på ett vanligt papper.
  • I överklagandet skriver du ditt namn, personnummer, vilket beslut det gäller och beslutsdatum.
  • Skriv vilken ändring du vill ha och varför.
  • Om det finns skriftliga underlag (papper/handlingar) som du tror kan påverka beslutet ska du skicka med dem.
  • Lämna (eller skicka) ditt papper till arbetsmarknadsförvaltningen inom 3 veckor från den dagen du fått beslutet.
  • Vi tar hand om ditt överklagande skyndsamt, men det kan ta flera dagar.
  • Det är handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen som fattar beslut i din överklagan.
  • Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan.
  • Om arbetsmarknadsförvaltningen inte ändrar beslutet, så som du vill, skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.