Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Du har fått ett beslut som du kan överklaga. Så här ska du göra:

  • Du överklagar skriftligt. Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan, det går bra att skriva på ett vanligt papper.
  • I överklagandet skriver du ditt namn, personnummer, vilket beslut det gäller och beslutsdatum.
  • Skriv vilken ändring du vill ha och varför.
  • Om det finns skriftliga underlag (papper/handlingar) som du tror kan påverka beslutet ska du skicka med dem.
  • Lämna (eller skicka) ditt papper till arbetsmarknadsförvaltningen inom 3 veckor från den dagen du fått beslutet.
  • Vi tar hand om ditt överklagande skyndsamt, men det kan ta flera dagar.
  • Det är handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen som fattar beslut i din överklagan.
  • Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan.
  • Om arbetsmarknadsförvaltningen inte ändrar beslutet, så som du vill, skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?