Ekonomiskt bistånd under lov

Som vuxenstuderande ska du i första hand söka sommarjobb så att du själv kan försörja dig under studieuppehållet. I god tid före uppehållet måste du söka alla typer av sommarjobb.

Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. När du ansöker gör handläggaren en prövning för att se om du uppfyller kraven för att få stödet. Kraven är:

  • att du inte kan försörja dig på annat sätt (till exempel genom egna tillgångar),
  • att du kan visa att du i god tid (från februari månad) har försökt hitta ett sommarjobb, sökt alla arbeten du är kvalificerad för och sökt inom rimligt pendlingsavstånd,
  • att du fortsätter söka arbeten under sommaruppehållet,
  • att du anmäler dig på arbetsförmedlingen första dagen under studieuppehållet.

Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan.

Ekonomiskt bistånd som förskott

Om du har fått sommarjobb kan det dröja innan du får din första lön. Du kan då beviljas ekonomiskt bistånd som förskott på kommande inkomst eller annan ersättning. Detta gäller under förutsättning att du i övrigt uppfyller kraven. Om du beviljas bistånd skrivs ett återbetalningsavtal som du ska underteckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs ett nytt återbetalningsavtal.

Under september månad ska du återbetala aktuell skuld när studierna återupptagits och du åter får studiemedel, samtidigt som du har fått löneutbetalningar från sommarjobbet eller andra inkomster. Om skulden inte betalas in skickas ärendet till Förvaltningsrätten som tar ställning till vidare rättsliga åtgärder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.