Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) tillvaratar intresset hos personer med funktionsnedsättning. Rådet fungerar som språkrör för gruppen. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor svarar på remisser från stadens nämnder  och förvaltningar. Med remiss menas möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt.

Rådet tar även upp egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning  och fungerar som forum för gruppens intressen.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är till exempel med och påverkar

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor består av

Rådet hanterar generella frågor som rör gruppen. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att genom sina representanter i DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, kommunicera med stadens politiker.

Protokollen från kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträden finns i Helsingborgs stads diarier.

Stadgar kommunala rådet för funktionshinderfrågor (pdf 192,46 kB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.