Tillgängliga platser för alla

Helsingborgs utomhusmiljö ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att en person som till exempel har nedsatt syn eller hörsel eller har svårt att gå också ska kunna ta sig runt i staden. Det ska bland annat vara enkelt att komma fram med barnvagn, rullstol eller rollator.

Här får du en inblick i Helsingborgs stads arbete med att tillgängliggöra utemiljön i Helsingborg. Du får även tips på platser som är väl värda ett besök för stora som små och som är tillgänglighetsanpassade för den som har någon form av funktionsnedsättning. Du kan också ladda ner foldern ”Tillgänglig utemiljö – en stad anpassad för dig” (pdf, 4,3 MB)

Det är många som arbetar med att tillgänglighetsanpassa Helsingborg. Handbok för en tillgängligare utemiljö (pdf, 7,1 MB) ska användas av alla som ingår i planerings- och byggprocessen; beslutsfattare, arkitekter, planerare, projektörer, byggherrar och utförare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?