Ansvariga för vägnätet

Helsingborgs stad ansvarar för de flesta av gatorna i de centrala delarna av Helsingborg. Vissa större vägar, som till exempel Malmöleden, och vägar på landsbygden är Trafikverket ansvarigt för. Det finns också vägar som enskilda väghållare ansvarar för.

Kommunal väg

Helsingborgs stad ansvarar för att de kommunala vägarna fungerar. Det handlar om drift och underhåll av vägar och gator, men också om att utveckla vägnätet så att det blir bättre och säkrare.

Statlig väg

Trafikverket ansvarar för statliga vägar. I Helsingborgsområdet handlar det bland annat om motorvägarna förbi staden, den södra infarten (Malmöleden), väg 111 från Brohults trafikplats och norrut samt en del av landsvägarna utanför centrala Helsingborg. (Österleden ansvarar däremot Helsingborgs stad för.)

Enskild väg

På en del mindre vägar är den enskilde väghållaren ansvarig. Det kan vara vägsamfälligheter, vägföreningar, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?