Asfaltering och underhåll av vägar

Helsingborg har 60 mil bilväg och varje år lagar eller byter vi ut asfalten på ungefär 3 procent av de gator och vägar staden ansvarar för. Här får du information om vilka vägar vi planerar att reparera eller asfaltera om inom ramen för Helsingborgs asfaltprogram.

Asfalten slits mest under vintersäsongen då temperaturväxlingen gör att vattnet i marken fryser och tinar flera gånger. Efter vintern reparerar vi de gropar i gatan, så kallade potthål, som bildats. Det planerade underhållet, som beslutas i form av ett asfaltprogram, är en viktig åtgärd för att förebygga skador på gator och vägar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?