Asfaltering och underhåll av vägar

Helsingborg har 60 mil bilväg och varje år lagar eller byter vi ut asfalten på ungefär 3 procent av de gator och vägar staden ansvarar för. Här får du information om vilka vägar vi planerar att reparera eller asfaltera om inom ramen för Helsingborgs program för beläggnings- och brounderhåll, som vi kallar asfaltprogrammet till vardags.

Asfalten slits mest under vintersäsongen då temperaturväxlingen gör att vattnet i marken fryser och tinar flera gånger. Efter vintern reparerar vi de gropar i gatan, så kallade potthål, som bildats. Det planerade underhållet, som beslutas i form av ett program, är en viktig åtgärd för att förebygga skador på gator och vägar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?