Asfaltering och underhåll av vägar

Helsingborg har 60 mil bilväg och varje år lagar eller byter vi ut asfalten på ett antal av de gator, vägar och gång- och cykelvägar som staden ansvarar för. Här får du information om vilka vägar vi planerar att reparera eller asfaltera om inom ramen för Helsingborgs program för beläggnings- och brounderhåll, som vi kallar asfaltprogrammet till vardags.

Asfalten slits mest under vintersäsongen då temperaturväxlingen gör att vattnet i marken fryser och tinar flera gånger. Efter vintern reparerar vi de gropar i gatan, så kallade potthål, som bildats. Det planerade underhållet, som beslutas i form av ett program, är en viktig åtgärd för att förebygga skador på gator och vägar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.