Underhåll och asfaltering i villaområden

I Helsingborgs asfaltprogram ingår ibland områden i  större villaområden. När vi är klara får områdena finare gator och gångvägar, fria från hål, sprickor och ojämnheter.

Så här går arbetet till

Vi börjar med att justera brunnslocken och lägger ett justeringslager med asfalt på gatan. Det lagret lägger vi för att ta upp ojämnheter i gatan och för att se till att vattnet rinner ner i brunnarna. Efter åtgärdar vi gångbanor, om det finns sådana. Först när detta arbete är klart i området lägger vi det sista lagret asfalt, det så kallade slitlagret.

Det här gör vi

  • Vi lägger ny asfalt på gatan.
  • Vi justerar kantstenen längs trottoaren, om det finns någon.
  • Vi justerar gatan för att undvika vattensamlingar och så att inte regnvatten från gatan rinner in på din tomt.*
  • Om du har en kantsten mot gatan, så tas eventuella asfaltskilar (så kallade ”cigarrer”) bort och ersätts med sänkt kantsten för att underlätta för sopning av gatan och för att leda regnvatten rätt. Denna kant blir ungefär 4-6 centimeter hög.
  • När vi asfalterar kan det uppstå en höjdskillnad mellan gatan och din uppfart och/eller gång. Det beror på att vi lägger om gatan i en jämn nivå för att regnvatten ska rinna rätt väg. Vi gör vårt yttersta för att det inte ska bli några höjdskillnader alls.

Så här får du information innan vi börjar

Om vi kommer att arbeta på din gata får du ett informationsblad ungefär två veckor innan vi börjar. I det beskriver vi vad vi kommer att göra.

I samband med att vi startar arbetet sätter vi upp vägarbetsskyltar i anslutning till området.

Ibland skickar vi även ut ett sms som en påminnelse till berörda när vi utför arbeten i större områden.

Vanliga frågor

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor som du inte får svar på ovan eller bland vanliga frågor och svar kring asfaltering? Eller synpunkter på vårt arbete i ditt område? Kontakta oss via Helsingborg kontaktcenter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?