Under sommarhalvåret

Som fastighetsägare ska du se till att det är fri sikt för trafikanter vid din tomt. Till exempel får det inte sticka ut växter på gång- och körbanor. Har du en hörntomt har du ett särskilt ansvar för att det är fri sikt i korsningen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

  • Har du träd eller annan växtlighet intill gångbanan ska du ta bort allt som sticker ut utanför din tomtgräns upp till 2,5 meters höjd.
  • Häckar och liknande växtlighet ska hållas innanför tomtgränsen och får inte sticka ut på gång- eller körbana.
  • Gator (körbanor) ska hållas fria från grenar och annan växtlighet upp till 4,6 meters höjd.
  • Se till att skyltar och belysning intill dig är fria från skymmande växtlighet
  • Gångbana eller annat utrymme för gångtrafikanter framför din fastighet ska hållas fria från ogräs, växtmaterial och skräp.
  • Ta bort grus/sand från asfalterad eller plattbelagd gångbana.

Större bild för höjd för växtlighet över körbana

För dig som har hörntomt

Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att till exempel dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

  • Gränsar din hörntomt mot en körbana ska sikttriangeln gå tio meter in
  • Gränsar din hörntomt mot en gång- och cykelbana ska sikttriangeln gå fem meter in.
  • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter höga från gatunivån inom sikttriangeln. Detta gäller även annat som är över 80 centimeter. Soptunnor får till exempel inte heller skymma sikttriangeln.

Större bild som visar sikttriangeln

Beroende på trafiksituation kan vi i undantagsfall godkänna andra mått för sikttriangeln.

Se även flygbladet ”Ditt ansvar som fastighetsägare mitt i allt det gröna” (pdf, 2,6 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?