Så arbetar vi med trafiksäkerheten i Helsingborg

Helsingborgs stads arbete för att skapa säkrare trafikmiljöer är ett långsiktigt arbete tillsammans med polis, myndigheter och andra aktörer. Vi arbetar med fysiska insatser och med att uppmuntra goda trafikbeteenden, med respekt för medtrafikanter. Här får du information om hur vi arbetar med trafiksäkerheten, vilka prioriteringar vi gör och varför vi inte gör vissa saker.