Belysning och gatlyktor

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg i staden och för trafiksäkerheten. Ungefär 33 000 ljuskällor lyser upp våra gemensamma miljöer i Helsingborg. Du hjälper oss genom att anmäla trasiga gatlyktor och andra anläggningsdelar som kabelskåp, ledningar och stolpar.

Så åtgärdar vi fel på belysningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ser över belysningen i sin helhet två gånger per år. Då tänder vi samtliga ljuspunkter och åtgärdar trasiga ljuskällor, armaturer, stolpar och centraler.

Det går inget automatiskt larm när en ljuskälla, armatur eller stolpe är trasig. Vi är därför glada om du hör av dig till oss och berättar när något inte fungerar. Du kan anmäla det direkt på webben när du vill via e-tjänsten Ett bättre Helsingborg. Hur lång tid det sedan tar innan ljuskällorna lagas beror på vilket felet är, var ljuskällorna sitter och hur många de är.

Varför är det tänt mitt på dagen?

Om belysningen är tänd under dagtid, är det stadsbyggnadsförvaltningens entreprenör som är ute och underhåller anläggningen. Det kan också vara något fel på anläggningen.

Så prioriterar vi lagning av belysning

Akut åtgärd – första åtgärd inom 1 timme

  • Felet innebär elektrisk eller mekanisk fara för människor eller djur.
  • Fem ljuspunkter i rad eller sammanhängande i ett område är släckta.
  • Det är fel på det system som tänder och släcker belysningen i Helsingborg.

Inom en timme ska jouren vara på plats. Det kan dock ta längre tid innan felet är helt åtgärdat om det till exempel behöver beställas material eller felet är förorsakat av ett kabelfel. I Vallåkra med omnejd äger E.ON nätet och ansvarar för eldistributionen. Det kan också påverka åtgärdstiden.

Detta gäller släckta ljuskällor

Första åtgärd samma eller påföljande arbetsdag
  • En eller flera ljuspunkter är släckta vid övergångsställe, trappa, busshållplats, korsning och om det är belysning i eller vid en tunnel.
  • Tre eller fyra ljuspunkter i rad är släckta på gång- och cykelväg, parkeringsplats, allmänna platser och torg, villagator och bostadsgator, industrigator och gator och vägar med oskyddade trafikanter.

Det kan dock ta längre tid innan felet är helt åtgärdat om det till exempel behöver beställas material eller felet är förorsakat av ett kabelfel. I Vallåkra med omnejd äger E.ON nätet och ansvarar för eldistributionen. Det kan också påverka åtgärdstiden.

Första åtgärd inom 7 arbetsdagar
  • Två ljuspunkter i rad är släckta.

Det kan dock ta längre tid innan felet är helt åtgärdat om det till exempel behöver beställas material eller felet är förorsakat av ett kabelfel. I Vallåkra med omnejd äger E.ON nätet och ansvarar för eldistributionen. Det kan också påverka åtgärdstiden.

Första åtgärd inom 20 arbetsdagar
  • En ljuspunkt är släckt.

Det kan dock ta längre tid innan felet är helt åtgärdat om det till exempel behöver beställas material eller felet är förorsakat av ett kabelfel. I Vallåkra med omnejd äger E.ON nätet och ansvarar för eldistributionen. Det kan också påverka åtgärdstiden.

Ansvaret för belysningen

Kommunen ansvarar för belysningen på gator, vägar, cykelvägar, parker och torg. Det kan finnas undantag eftersom gemensamhetsanläggningar även har eget ansvar för belysning i vissa områden.

Trafikverket ansvarar för belysningen på infartslederna och ut från staden (vid södra infarten från brandstationen och ut och i norr från trafikplats Brohult och ut) samt en del genomfartsvägar i till exempel Allerum, Hasslarp, Kattarp, Mörarp och Vallåkra.

JC Decaux och Clear Channel ansvarar för belysningen i reklamskåpen och Skånetrafiken ansvarar för belysningen i busshållplatserna.

Om Helsingborgs utomhusbelysning

Helsingborgs offentliga utomhusbelysning består av cirka 29 000 ljuskällor. Belysningen kan delas in i gatubelysning, parkbelysning och effektbelysning. Ungefär en fjärdedel av alla lampor byts ut varje år. Vid om- eller nybyggnad monteras miljömässigt bättre alternativ.

Helsingborgs stad testar till exempel belysning med armaturer av LED-typ (lysdioder) på olika håll, bland annat när nya cykelvägar byggs. LED förbrukar mindre energi än de flesta andra typer av ljuskällor. De har också längre livslängd, vilket gör att kostnaderna för underhåll blir avsevärt lägre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.