Planering och utveckling

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med stadsplanering att göra.

Helsingborgs stadsutveckling vägleds av flera strategiska planer som samlar och behandlar viktiga frågor ur olika perspektiv. Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i en avlägsen framtid eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten. De har en hållbar utveckling i fokus.

Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av sådana planer.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?