Övriga planer, program och utredningar för stadsplanering

Här finns planeringsunderlag och program som Helsingborgs stad tagit fram för att fördjupa och förankra angelägna frågor inom samhälls- och stadsplaneringen, på lång eller kort sikt.

Planerna och utredningarna är underlag till olika formella planer och de kan fungera som stöd inför avvägningar mellan olika intressen. De kan också förklara bakgrund, vilja och samband och belyser olika sorters samhällspåverkan.

Det kan också vara mer konkreta program och handlingsplaner som belyser sättet vi vill utveckla Helsingborg på.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?