Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Övriga planer och utredningar

Här finns planeringsunderlag och program som Helsingborgs stad tagit fram för att fördjupa och förankra angelägna frågor inom samhälls- och stadsplaneringen, på lång eller kort sikt.

Planerna och utredningarna är underlag till olika formella planer och de kan fungera som stöd inför avvägningar mellan olika intressen. De kan också förklara bakgrund, vilja och samband och belyser olika sorters samhällspåverkan.

Det kan också vara mer konkreta program och handlingsplaner som belyser sättet vi vill utveckla Helsingborg på.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close