Övriga planer, program och utredningar för stadsplanering

Här finns planeringsunderlag och program som Helsingborgs stad tagit fram för att fördjupa och förankra angelägna frågor inom samhälls- och stadsplaneringen, på lång eller kort sikt.

Planerna och utredningarna är underlag till olika formella planer och de kan fungera som stöd inför avvägningar mellan olika intressen. De kan också förklara bakgrund, vilja och samband och belyser olika sorters samhällspåverkan.

Det kan också vara mer konkreta program och handlingsplaner som belyser sättet vi vill utveckla Helsingborg på.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.