Vattentjänstplan Helsingborgs stad

Vi har tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Förslaget till vår Vattentjänstplan hittar du här.

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget

Mellan den 25 maj och 26 juni pågår ett samråd för förslaget till vår Vattenplan vilket innebär att du välkommen att lämna synpunkter på förslaget. Dina synpunkter lämnar du skriftligt senast 26 juni 2023 via e-post till: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller via post till: Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.

Har du frågor kontakta handläggare och projektledare: Evelina Karlsson, evelina.karlsson@nsva.se

Efter samrådet bearbetas planen utifrån inkomna synpunkter. Planen ställs sedan ut igen
för granskning och det slutgiltiga förslaget planeras att beslutas om i kommunfullmäktige
i slutet av 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.