Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön och 23 mars 2017 antog stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön 2018-2023. Handlingsplanen har tagits fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar.

Hur trygg känner du dig i Helsingborg?

Den frågan ställer vi till helsingborgare i vår trygghetsdialog som är en del i vårt årliga arbete med att skapa en trygg och säker stad att leva och bo i. Under september kan du möta oss på åtta olika platser i Helsingborg. Här kan du träffa oss!

Lämna synpunkter på webben!
Har du inte möjlighet att komma till våra träffar kan du lämna synpunkter genom att peka ut otrygga platser i en digital karta.

Digital karta för att peka ut otrygga platser i Helsingborg. Används inom ramen för Handlingsplan för en tryggare stadsmiljö.

Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Helsingborgs stad vill skapa mötesplatser och ge förutsättningar för ett levande och attraktivt Helsingborg och då är den upplevda tryggheten viktigt. Vi har därför tagit fram en handlingsplan tryggheten i stadsmiljön:

Så arbetar vi med att skapa tryggare platser idag

  • Vi förbättrar områden och platser som vi får indikationer på upplevs som otrygga, bland annat genom vårt samarbete i olika nätverk med till exempel polisen och räddningstjänsten.
  • Vi arbetar med utveckling i olika områden, till exempel i projekten DrottningH på Drottninghög och PlanteraPlantära på Planteringen.

Därför har vi tagit fram en handlingsplan

Vi vill arbeta mer proaktivt med trygghetsskapande åtgärder och aktivt hämta in information och kunskap för att hantera problem innan de dyker upp eller dämpa effekten av dem.

Syftet med handlingsplanen är att ta fram verktyg för hur vi på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med trygghet i vår stadsmiljö. Genom nulägesanalyser får vi en djupare kunskap kring situationen i Helsingborg. Analysen kommer att ligga till grund för de prioriterade åtgärder som föreslås senare i år.