Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön och 23 mars 2017 antog stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön 2018-2023. Handlingsplanen har tagits fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar.

Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Helsingborgs stad vill skapa mötesplatser och ge förutsättningar för ett levande och attraktivt Helsingborg och då är den upplevda tryggheten viktigt. Vi har därför tagit fram en handlingsplan tryggheten i stadsmiljön:

Det här gör vi för att skapa tryggare platser

Hur trygg känner du dig i Helsingborg? Den frågan ställde vi till helsingborgare i vår trygghetsdialog som är en del i vårt årliga arbete med att skapa en trygg och säker stad att leva och bo i. Utifrån det är vi nu igång med en rad åtgärder på olika platser runt om i Helsingborg. Se vad vi gör och ta del av resultatet från trygghetsdialogen i en digital karta. Du kan även lämna synpunkter på hur du upplever tryggheten i stadsmiljön.

Så arbetar vi med att skapa tryggare platser idag

Därför har vi tagit fram en handlingsplan

Vi vill arbeta mer proaktivt med trygghetsskapande åtgärder och aktivt hämta in information och kunskap för att hantera problem innan de dyker upp eller dämpa effekten av dem.

Syftet med handlingsplanen är att ta fram verktyg för hur vi på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med trygghet i vår stadsmiljö. Genom nulägesanalyser får vi en djupare kunskap kring situationen i Helsingborg. Analysen kommer att ligga till grund för de prioriterade åtgärder som föreslås senare i år.