Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön och 23 mars 2017 antog stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön 2018-2023. Handlingsplanen har tagits fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar.

Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön

Helsingborgs stad vill skapa mötesplatser och ge förutsättningar för ett levande och attraktivt Helsingborg och då är den upplevda tryggheten viktigt. Vi har därför tagit fram en handlingsplan tryggheten i stadsmiljön:

Det här gör vi för att skapa tryggare platser

Hur trygg känner du dig i Helsingborg? Den frågan ställer vi till helsingborgare i våra trygghetsdialoger. Det är en del i vårt arbete med att skapa en trygg och säker stad att leva och bo i. Tyck till om hur du upplever tryggheten i stadsmiljön i vår digitala karta. Du kan också se vad vi gör och ta del av resultatet från tidigare trygghetsdialoger.

Så arbetar vi med att skapa tryggare platser idag

Därför har vi tagit fram en handlingsplan

Vi vill arbeta mer proaktivt med trygghetsskapande åtgärder och aktivt hämta in information och kunskap för att hantera problem innan de dyker upp eller dämpa effekten av dem.

Syftet med handlingsplanen är att ta fram verktyg för hur vi på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med trygghet i vår stadsmiljö. Genom nulägesanalyser får vi en djupare kunskap kring situationen i Helsingborg. Analyserna ligger sedan till grund för de åtgärder vi genomför.