Så arbetar vi för ökad trygghet i Gustavslund, Laröd och Mariastaden

Vi vill veta hur trygg du känner dig där du bor och på de platser du besöker. I slutet av november och början av december 2020 kunde du som bor i Gustavslund, Laröd och Mariastaden lämna dina synpunkter. Nu sammanställer vi de synpunkter vi fått för att sedan ta fram en handlingsplan för områdena.

Varje år har vi trygghetsdialoger för att förbättra tryggheten i staden. Mellan 18 november och 2 december 2020 kunde du som medborgare i Gustavslund, Laröd och Mariastaden tycka till om ditt område. Vi har fått in många åsikter och synpunkter och det tackar vi för! De blir ett viktigt underlag när vi planerar för ett tryggare Helsingborg.

Ta del av synpunkterna och förslagen som kommit in

Du kan inte längre lämna dina synpunkter till oss, men kan fortfarande ta del av det som kommit in. Det kan du göra i Helsingborgs trygghetskarta.

Vad händer nu?

De synpunkter vi fått in tar vi med oss i det löpande arbetet vi har med Polisen och Räddningstjänsten. Alla synpunkter och förslag kommer att sammanställas till en rapport som olika aktörer inom och utanför staden kan ta del av.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?