Purple Flag i Helsingborg

En levande och inbjudande stadskärna, som känns ljus, varm och trygg med ett brett utbud – även efter klockan 17. Det jobbar vi för på flera sätt. Vi har certifierats för arbetet runt Maria torg och Helsingborg C och hösten 2018 startade vi också upp Purple Flag på Söder. För vårt arbete har vi belönats med utmärkelsen Årets Purple Flag-stad 2018.

Purple Flag synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla upplevelsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer inom ett särskilt område i staden. Sedan hösten 2016 har Helsingborg City arbetat med Purple Flag i området runt Maria Torg och Helsingborg C.

Purple Flag på Söder

I samband med certifieringen för Helsingborg C, som vi fick 22 oktober 2018, startade vi Purple Flag-arbetet på Söder. Det händer mycket på Söder just nu och arbetet med Purple Flag kommer att involvera flera aktörer i området.