Staden satsar på att få utmärkelsen Purple Flag

En levande och inbjudande stadskärna, som känns ljus, varm och trygg med ett brett utbud – även efter klockan 17. Det jobbar vi för på flera sätt. Därför satsar vi på att förtjäna utmärkelsen Purple Flag i höst. 

Purple Flag synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla upplevelsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer inom ett särskilt område i staden. I vårt fall handlar det om området runt Maria torg, som nyligen omvandlats till ett öppet restaurangtorg, med plats för möten, liv och rörelse. Här är en karta över området.

Vi vill fortsätta att utveckla kringliggande gator i samma anda, tillsammans med näringsliv, staden – och dig som invånare, såklart. Det är först då vi kan lyckas med att uppnå en så trygg och trivsam stadskärna som vi vill. Med en Purple Flag-certifiering får vi en bekräftelse på att vårt arbetssätt, våra målsättningar och resultat sker i rätt riktning och håller hög kvalitet.

Projektet drivs av Helsingborg Citysamverkan, som är ett samarbete mellan Cityföreningen, fastighetsägarna och Helsingborgs stad.

Så gör vi för att få utmärkelsen

Här är några av de åtgärdsförslag som ingår i vår satsning på att bli en Purple Flag-certifierad stad. De är indelade i fyra områden, som till viss del går in i varandra. Vi kommer att arbeta med åtgärderna löpande under 2017-2019.

Du kan ta del av hela handlingsplanen här (pdf, 6,1 MB).

Säkerhet

 • Bättre belysning
 • Samarbetsprojekt mellan polisen, ordningsvakter, restauranger, nattklubbar, tillståndsmyndigheten, fastighetsägare och Helsingborgs stad
 • Norra Kyrkogatan och Södra Strandgatan görs om till ett ljust och tryggt gångstråk
 • Bra utbud av alkoholfria drycker
 • Fler farthinder för säkrare trafik

Plats

 • Bättre tillgång på soptunnor och askkoppar – det ska vara lätt att slänga rätt
 • Belysningsprogram för staden
 • Gatorna fogas vid uteserveringar och nattklubbar för att underlätta städning

Tillgänglighet

 • Tydligare skyltning
 • Översyn av markbeläggningen

Utbud

 • En mångfald av gratisevenemang på Mariakyrkans scen
 • Strävan efter att få stor spridning i utbudet vid uthyrning av lokaler