Purple Flag i Helsingborg

Inom Purple Flag arbetar vi för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla. Vi vill ha en levande och inbjudande stadskärna, som känns ljus, varm och trygg med ett brett utbud – även efter klockan 17. Det jobbar vi för på flera sätt. Vi har Purple Flag-certifierats för vårt arbete runt Maria torg och Helsingborg C och arbetar sedan hösten 2018 med Purple Flag på Söder. År 2018 belönades vi med utmärkelsen Årets Purple Flag-stad.

Purple Flag synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla upplevelsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer inom ett särskilt område i staden. Sedan hösten 2016 har vi arbetat med Purple Flag i området runt Maria Torg och Helsingborg C. Under våren 2019 påbörjade vi vårt arbete på Söder som blev vårt tredje område inom Purple Flag.