Purple Flag i Helsingborg

Continentalpalatset utanför Knutpunkten i Helsingborg belyst i lila

Vi vill ha en levande, trygg och attraktiv stadskärna, som känns välkomnande och som inbjuder till aktivitet och vistelse. Inom Purple Flag arbetar vi sedan hösten 2016, tillsammans och genom bred samverkan, för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla även efter klockan 17.

Metoden Purple Flag kommer från England och i Sverige är det Svenska Stadskärnor som utbildar i processen och som certifierar de handlingsplaner som tas fram. Handlingsplanerna är konkreta och har en genomförandetid på två år. Därefter utvärderas arbetet och ny handlingsplan tas fram för omcertifiering. I Helsingborg är det Helsingborg City som äger processen.

Den lila färgen symboliserar det varma och trygga kvällsljuset.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?