Tryggare och trivsammare på Siöcronaplatsen

Vi har byggt om Siöcronaplatsen så att den ska kännas tryggare och trivsammare. Det vi har gjort är bland annat ett resultat av de intervjuer vi gjort och de förslag vi fått från dem som använder platsen. Det mesta är genomfört, men en del mindre åtgärder tar vi i etapp 2, efter NSVA och Öresundskrafts planerade ledningsarbeten som startade i början av november 2023.

Information in other languages

For information in other languages, please use the translation option. Click on the globe icon at the upper right corner on this page.

Under våren och sommaren 2020 samlade vi in synpunkter från dem som bor i närheten och använder Siöcronaplatsen. Där fick vi till exempel önskemål om mer belysning, mer blommor, fler sittplatser och att göra det svårare för biltrafik att passera genom platsen. Det vi har gjort nu är bland annat ett resultat av de önskemålen.

Ett arbete i två etapper

Vi samordnar det vi gör med ledningsarbeten som framförallt NSVA behöver göra i området. På grund av det sker arbetet i två etapper. Se kartan nedan. Helsingborgs stad började bygga om Siöcronaplatsen hösten 2021 och den första etappen var klar sommaren 2022. Den andra etappen startade i början av november och beräknas vara klar våren 2024.

Det här gjorde vi i etapp 1

  • Lekplatsen har rustats upp och har fått en ny gungställning och en studsmatta.
  • Vi har tagit bort den befintliga boulebanan, eftersom det i synpunkterna vi samlat in framkom att den inte använts i någon större utsträckning. Istället finns här nu nya bord med schackrutor, för den som vill spela schack på platsen.
  • Vi har anlagt perennplanteringar och blommande buskage.
  • Vi har förbättrat belysningen i parkdelen för att den ska kännas tryggare och har satt ut nya bänkar.

Nya sätt att mötas under speciella tider

Med anledning av de speciella coronatiderna testade vi i det här projektet att till stora delar mötas digitalt. Vi genomförde också ett antal telefonintervjuer med några av dem som bor i området och ju känner till platsen bäst.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.