Till hösten ska Siöcronaplatsen bli tryggare och trivsammare

Hösten 2021 börjar vi bygga om Siöcronaplatsen på Söder i Helsingborg så att den ska kännas tryggare och trivsammare. Det vi gör är bland annat ett resultat av de intervjuer vi gjort och de förslag vi fått från dem som använder platsen.

Information in other languages

If you want information in another language, you can use the Translate option at the bottom of this page.

Under våren och sommaren 2020 samlade vi in synpunkter från dem som bor i närheten och använder Siöcronaplatsen. Där fick vi till exempel önskemål om mer belysning, mer blommor, fler sittplatser och att göra det svårare för biltrafik att passera genom platsen. Det vi gör med start i höst är bland annat ett resultat av de önskemålen.

Det här gör vi

Vi samordnar det vi gör med ledningsarbeten som framförallt NSVA behöver göra i området. Helsingborgs stad börjar bygga om Siöcronaplatsen hösten 2021, men redan i början av juni genomför NSVA ledningsarbeten på platsen. I samband med de tar NSVA bort den befintliga lekplatsen. Vi bygger sedan en ny lekplats under hösten.

Det här händer i höst

  • Lekplatsen rustas upp och får en ny gungställning och en studsmatta. Lekplatsen få inte samma placering som den nuvarande.
  • Vi tar bort den befintliga boulebanan, eftersom det i synpunkterna vi samlat in framkom att den inte används i någon större utsträckning. Istället blir det nya bord med schackrutor, för den som vill spela schack på platsen.
  • Vi anlägger perennplanteringar och blommande buskage.
  • Vi förbättrar belysningen i parkdelen för att den ska kännas tryggare och sätter ut nya bänkar.

Efter det återstår en del mindre åtgärder längs den östra och den södra delen av platsen. Längs den östra delen ska vi då sätta ut belysningsstolpar, bänkar och cykelställ. I den södra delen kommer vi att fräscha upp grönytan och lägga ny markbeläggning. De åtgärderna väntar vi dock med tills NSVA och Öresundskraft genomfört fler planerade ledningsarbeten där under 2022 eller 2023.

Så påverkas omgivningen

  • Lekplatsen tas bort redan nu i vår när NSVA startar sitt ledningsarbeten. På helsingborg.se/lekplatser hittar du kanske en ny favorit bland stadens lekplatser?
  • När vi startar arbetet i höst stänger vi av stora delar av Siöcronaplatsen och hägnar in arbetsområdet. Du som bor och rör dig i området kommer även att påverkas av den byggtrafik som kör till och från området och att det på vissa platser kan vara svårt att passera.

Nya sätt att mötas under speciella tider

Med anledning av de speciella coronatider vi lever i har vi i det här projektet testat att till stora delar mötas digitalt. Vi har också genomfört ett antal telefonintervjuer med några av dem som bor i området och ju känner till platsen bäst.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?