Tryggare och trivsammare på Siöcronaplatsen

Vi har byggt om Siöcronaplatsen så att den ska kännas tryggare och trivsammare. Det vi har gjort är bland annat ett resultat av de intervjuer vi gjort och de förslag vi fått från dem som använder platsen. Det mesta är genomfört, men en del mindre åtgärder tar vi i etapp 2, efter NSVA och Öresundskrafts planerade ledningsarbeten.

Information in other languages

For information in other languages, please use the translation option. Click on the globe icon at the upper right corner on this page.

Under våren och sommaren 2020 samlade vi in synpunkter från dem som bor i närheten och använder Siöcronaplatsen. Där fick vi till exempel önskemål om mer belysning, mer blommor, fler sittplatser och att göra det svårare för biltrafik att passera genom platsen. Det vi har gjort nu är bland annat ett resultat av de önskemålen.

Ett arbete i två etapper

Vi samordnar det vi gör med ledningsarbeten som framförallt NSVA behöver göra i området. På grund av det sker arbetet i två etapper. Se kartan nedan. Helsingborgs stad började bygga om Siöcronaplatsen hösten 2021, men redan i början av juni samma år genomförde NSVA ledningsarbeten på platsen.

Det här gör vi i etapp 2

NSVA och Öresundskraft planerar för ledningsarbeten längs den östra och södra delen av platsen. Det sker tidigast hösten 2022. När det är klart fortsätter vi med en del mindre åtgärder. Längs den östra delen sätter vi belysning på plats, anlägger planteringar, ny markbeläggning samt kompletterar med fler bänkar och cykelställ. I den södra delen kommer vi att fräscha upp grönytorna och lägga ny markbeläggning samt anlägga ny belysning.

Vi ska också se om vi kan ersätta de träd vi blivit tvungna att fälla på grund av att de angripits av svamp. Ett träd föll också i stormen i början av 2022.

Det här har vi gjort i etapp 1

  • Lekplatsen har rustats upp och har fått en ny gungställning och en studsmatta.
  • Vi har tagit bort den befintliga boulebanan, eftersom det i synpunkterna vi samlat in framkom att den inte använts i någon större utsträckning. Istället finns här nu nya bord med schackrutor, för den som vill spela schack på platsen.
  • Vi har anlagt perennplanteringar och blommande buskage.
  • Vi har förbättrat belysningen i parkdelen för att den ska kännas tryggare och har satt ut nya bänkar.

Nya sätt att mötas under speciella tider

Med anledning av de speciella coronatiderna testade vi i det här projektet att till stora delar mötas digitalt. Vi genomförde också ett antal telefonintervjuer med några av dem som bor i området och ju känner till platsen bäst.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?