Platssamverkan

Personer i bubble ball-dräkter spelar fotboll i en park

Med platssamverkan samlas olika aktörer för att gemensamt hitta lösningar som tar ansvar för ett lokalt avgränsat område eller plats. I Helsingborgs stad har vi ingått i ett treårigt IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med stiftelsen Tryggare Sverige med syfte att säkra trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

I det arbetet med Tryggare Sverigehar vi startat upp platssamverkanprojekt på två olika platser i staden. Det ena är tillsammans med fastighetsägare på Söder och det andra med två av de stora fastighetsägarna på Fredriksdal.

Så här beskrivs platssamverkan och IOP av Tryggare Sverige:

”Platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan husen. Det innefattar offentliga platser som torg, parker, vägar, parkeringsplatser, men också halvprivata platser som bostadsgårdar.” Läs mer på tryggaresverige.org.

”Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar är genom så kallad Offentlig- Privat Platssamverkan. Det handlar om att fastighetsägare, kommunen och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. Arbetet handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etcetera på en plats.”

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.