En jämlik stad som inkluderar alla är en trygg stad

Tjejer, projektledare och polis i en rosa trappa.

Alla vill ha en jämlik stad, ändå fortsätter vi att bygga städer som vi alltid har gjort. Det finns ett gap mellan hur vi vill arbeta med stadsplanering och hur vi faktiskt jobbar. Vi vill jobba långsiktigt och få med jämlikhetsperspektivet i planeringen.

I Helsingborg arbetade vi med jämställda platser i projektet #Varärtjejerna. Efter det såg vi ett behov av att arbeta mer långsiktigt och att bredda oss till att också få in jämlikhetsperspektivet i planeringen. Viljan att skapa jämlika platser finns där men det upplevs ofta som både svårt och dyrt att jobba med mjuka frågor.

För att skapa en trygg stadsmiljö där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna måste vi jobba med jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet. Helsingborgs stad har tillsammans med Tengbom arkitekter, RISE och Raoul Wallenberg institutet fått pengar från Vinnova för att ta fram ett certifieringssystem för jämlika platser som inkluderar alla. Fokus är på stadens gemensamma rum – som bibliotek, kultur- och idrottshallar, skolor, torg, parker och gator. Projektet heter JämtJämlikt och utmaningarna är kopplade till Agenda 2030.

Vi kommer nu att testa hur vi kan skapa mer jämlika och inkluderande platser i en rad utvecklingsprojekt. Till exempel ett projekt som är kopplat till en ny detaljplan, ett annat en ombyggnation av en plats och ett tredje utvecklingen av ett centralt stråk inom H+området. Systemet ska vara klart och tillgängligt för alla år 2021.

Följ projektet på webbplatsen Innovation i Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.