Dialog om tryggheten i Helsingborg

Grupp av personer i engagerat samtal.

Hur trygg känner du dig i Helsingborg, på de platser du besöker och där du bor? I vår årliga trygghetsdialog vill representanter från Polisen, Räddningstjänsten, Helsingborgs stad och andra viktiga aktörer prata trygghet med dig.

Åsikterna vi får in under de här dialogerna är en viktig del när vi planerar för ett tryggare Helsingborg. Under oktober 2018 höll vi trygghetsdialoger på sju platser i Helsingborg: Söder, Planteringen, Väla centrum, Närlunda, Drottninghög/Dalhem/Fredriksdal (träff på ICA Maxi), Knutpunkten samt Stattena centrum.

Synpunkter i en digital karta

Under fliken Nulägesbeskrivning i vår digitala karta Trygghet i Helsingborg du läsa om hur det står till med tryggheten och trygghetsarbetet. Du kan se vilka åtgärder vi planerar och vad vi har gjort.

Under fliken Tyck till om trygghet kan du se vilka platser som upplevs som otrygga och varför. Du kan också själv lämna dina synpunkter.

Till kartan Trygghet i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?