Gubbaparken ska bli en roligare och tryggare park

Vi planerar att bygga om Gubbaparken på Dalhem till en roligare och tryggare park för alla. För att få reda på vad du som rör dig i området tycker bjöd vi in till en familjedag i parken lördag 14 april.

Ett av många önskemål som kommit fram under våra trygghetsdialoger med invånarna är att bygga om och förbättra Gubbaparken. Vi planerar bland annat att bygga om lekplatsen, skapa möjligheter till fler aktiviteter och förbättra gång- och cykelvägarna till parken.

För att få reda på vad du som rör dig i området tycker så bjöd vi in till en familjedag i parken lördag 14 april. Nu arbetar vi med att sammanställa de synpunkter vi fått in om vad som kan bli bättre och roligare med parken.