Buss, båt och tåg

Centralstationen i Helsingborg kallas Knutpunkten och därifrån går alla bussar, tåg och färjor. På flera orter i kommunen finns också pendeltågsstationer.