Seniorkort

Du som fyllt 75 år och är folkbokförd i Helsingborg reser fritt med kollektivtrafiken med Skånetrafikens Seniorkort (Jojo Senior eller Jojo 75+). Med kortet reser du gratis inom kommunen under vissa tider.

Helsingborgs kommun och Skånetrafiken har avtalat om att alla som är folkbokförda i Helsingborgs kommun och fyllt 75 år reser fritt med kollektivtrafiken. Kortet gäller på stads- och regionbuss, tåg, närtrafik inom kommunen samt Terrasshissen i Helsingborg.

Du får automatiskt ett nytt kort när Skånetrafiken byter biljettsystem

Den 14 december säger Skånetrafiken hejdå till Jojo-kortet och lanserar ett nytt biljettsystem. Du som redan idag har ett särskilt Jojo-kort, som till exempel ett serviceresekort eller seniorkort. kommer per automatik att få ett nytt kort hem i brevlådan innan den 14 december 2019.

Det kommer att fungera i stort på samma sätt som idag. Mer information kommer tillsammans med kortet och finns också på Skånetrafikens webbplats.

Så får du ditt kort

  • Du behöver inte beställa ett kort utan det skickas ut automatiskt till dig när du fyllt 75 år.
  • Korten skickas ut en gång i månaden, i slutet av varje månad, och det kan därför dröja en dryg månad från det att du fyllt år innan du får ditt seniorkort.
  • Om du är nyinflyttad och är 75 år eller äldre skickas ett seniorkort hem till dig cirka en månad efter det datum som du blivit folkbokförd i kommunen.

Tider när kortet gäller

  • Kortet gäller för resa under vardagar klockan 9:00-15:00 och klockan 18:00-04:00. Sista bytet måste göras inom dessa tider.
  • På lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton gäller seniorkortet hela dagen.

Om ditt Jojo Senior försvinner eller inte fungerar

  • Om ditt kort försvinner eller inte fungerar kontaktar du Skånetrafiken på telefon 0771-77 77 77 eller går till Skånetrafikens kundcenter på Knutpunkten i Helsingborg. Du kan också skicka e-post till seniorkort@skanetrafiken.se och uppge personnummer, namn och adress.

Resa utanför Helsingborgs kommun

Vill du fortsätta resan med buss utanför Helsingborgs kommun köper du en biljett innan du påbörjar din resa. Du köper biljett från sista zonen i kommunen och vidare. Om du reser i motsatt riktning löser du biljett till och med första zonen i kommunen.

Du kan läsa mer om seniorkortet i Helsingborg på Skånetrafikens webbplats.