Biltrafik

Här finns information om bilpooler, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet och om var du kan tanka alternativa drivmedel. 

Information om trafikstörningar i Skåne finns på trafikverket.se.