Lokala trafikföreskrifter

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen. De reglerna är generella och gäller i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Helsingborg.

Här hittar du Helsingborgs lokala trafikföreskrifter

Alla Helsingborgs lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.
(Välj ”Sök föreskrift” i vänstermenyn och sedan Skåne län och Helsingborgs kommun. Skriv sedan in ”1283” i det första fältet för ”Beteckning” för bästa sökresultat.)

Om lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Det finns ungefär 3 500 permanenta trafikföreskrifter för Helsingborgs stad.

Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Det finns oftast vägmärken uppsatta som visar på den lokala trafikregeln, till exempel där det råder parkeringsförbud. En del av de lokala trafikföreskrifterna är dock allmänna, det vill säga de kan eller behöver inte märkas ut med vägmärken. Det gäller till exempel miljözonen i Helsingborg. Du är som trafikant ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Vägmärken används däremot bara undantagsvis för att visa på reglerna i Trafikförordningen, läs mer på Notisums webbplats. Exempel på en sådan regel är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, en regel som man inte använder skylt till.

Lokala trafikföreskrifter hanteras av stadsbyggnadsnämnden. De flesta föreskrifterna tar nämnden beslut om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?