Ladda elbil

Den som äger en elbil laddar den oftast vid hemmet och/eller vid sin arbetsplats. Det finns också platser för korttidsladdning som privata aktörer eller Helsingborgs stad och Öresundskraft gemensamt anlagt på strategiska platser i Helsingborg. Dessa platser är öppna för alla som har en elbil.

Du hittar laddplatser i Helsingborg bland annat på den ideella webbplatsen chargefinder.com. Genom att klicka på någon av laddarna ser du sedan i realtid om de är lediga och priset för laddningen.

Våra allmänna ytor är enligt lag till för alla och staden kan inte reservera en särskild yta för ett särskilt typ av fordon. Vill du ha en egen laddplats kan du till exempel skaffa det på egen hand på din uppfart/garage om du bor i villa. Det är inte bygglovspliktigt att sätta upp laddstation för elbil. Bor du i lägenhet kan du eventuellt hyra av din fastighetsägare eller någon parkeringsanläggning i närheten.

Staden upplåter idag ytor till Öresundskraft och deras dotterbolag som satt upp publika laddare vid våra mest besökta parkeringar. Här kan alla med elbil tanka el. Platserna upplåts under en begränsad tid för att så många som möjligt ska kunna ta del av tankstället. Tillsammans med Helsingborgshem, ett annat kommunalt bolag, har Öresundskraft uppfört laddoaser där boende har möjligheter att hyra parkering med laddning. Öresundskraft samarbetar också med privata fastighetsbolag och kan erbjuda liknade lösningar för andra intresserade.

Trafikenheten följer utvecklingen i samhället och ser att de stora bensinbolagen efterhand ställer om sina stationer till laddning av elfordon. Detta linjerar väl med att det är näringslivet som ska tillhandahålla bränsle för fordon och att kommunen hjälper till där det behövs med att antingen upplåta mark eller visar var man kan söka stöd för att etablera infrastruktur för laddning.

Så här kan du ladda din elbil vid bostaden

Bidrag för laddstation

”Ladda bilen” är ett bidrag för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Bidraget finns för flera målgrupper, till exempel privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Du läser mer och gör ansökan på Naturvårdsverkets webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?