Trafik- och byggprojekt

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar Helsingborg och varför vi gör det. Det handlar om vägar och gator, hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

Bostadsområden

Här får du en överblick över vad som byggs i Helsingborg samt information om de olika projekten och vem som bygger.

Trafik och stadsmiljö

Drottninggatan/Järnvägsgatan: Ombyggnad för att möta framtidens behov
Fältarpsvägen: Ny gång- och cykelväg mellan skola och idrottshall
HelsingborgExpressen: Ett högklassigt busskoncept för linje 1
Landborgskopplingen: En passage som skapar ett mer tillgängligt city för fler
Lekplatser: Upprustning av 14 lekplatser under 2017
Mariastaden: Förberedelser inför byggnation av ny skola och ny idrottshall
Mörarp:  Utveckling av grönområden
Oceanpiren: Förberedelser för ny stadsdel
Prins Kristians gata: NSVA bygger om vatten- och avloppssystemet
Ringstorpsvägen: Trafikverket bygger gång- och cykeltunnel under järnvägen
Rusthållsgatan: Renovering av bro på Rusthållsgatan
Rydebäck: Ny gång- och cykelväg i Rydebäck längs Ytterövägen och Landskronavägen.
Södra delarna av Helsingborg: Förbättringar av cykelvägar
Terrasstrapporna: De över 100 år gamla trapporna ska renoveras
Wilson Park: NSVA bygger om vatten- och avloppssystemet

Verksamheter

Barytonen LSS-boende: Nytt LSS-boende på Kometgatan i Ödåkra.
Gläntanskolan: Vi bygger nya undervisnings- och slöjdlokaler
Kantorsgatan: LSS-boende
Mariastaden, planerad byggnation: Nya skollokaler och ny idrottshall med fritidsgård
Ringstorpsparkens förskola: Ny förskola på Grenadjärgatan på Ringstorp
Rydebäck: Vi bygger en ny skola vid stationsområdet
S:t Jörgens skola: Skolan ska byggas om och till
Slottsvångsskolan: Ventilation
Västergårdshallen: Ny idrottshall
Ödåkra: Vi bygger en ny förskola på Palmgatan