Trafik- och byggprojekt

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar Helsingborg och varför vi gör det. Det handlar om vägar och gator, hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

Bostadsområden

Här får du en överblick över vad som byggs i Helsingborg samt information om de olika projekten och vem som bygger.

Trafik och stadsmiljö

Bårslöv: Utveckling av grönområden
Drottninggatan/Järnvägsgatan: Ombyggnad för att möta framtidens behov
Drottninghög: Fortsatt upprustning av grönområden
Furutorpsplatsen: Ombyggnad för ökad trygghet och trivsel
Fältarpsvägen: Ny gång- och cykelväg mellan skola och idrottshall
HelsingborgsExpressen: Ett högklassigt busskoncept för linje 1
Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan: NSVA bygger om vatten- och avloppssystemet
Kurirgatan med flera: Färdigställande av gator i nya kvarter
Landborgskopplingen: En passage som skapar ett mer tillgängligt city för fler
Lekplatser: Upprustning av 14 lekplatser under 2017
Lilla Bergaliden/Södra Storgatan: Öresundskraft genomför grävarbete
Mariastaden: Förberedelser inför byggnation av ny skola och ny idrottshall
Mörarp:  Utveckling av grönområden
Oceanpiren: Förberedelser för ny stadsdel
Planteringen: Förberedelse för nytt bostadsområde
Ringstorpsvägen: Ny gång- och cykeltunnel under järnvägen klar
Rusthållsgatan: Renovering av bro på Rusthållsgatan
Rydebäck: Ny gång- och cykelväg
Stampgatan: NSVA bygger om vatten- och avloppssystemet
Söder om Söder: Utveckling av grönområden på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten
Södra delarna av Helsingborg: Förbättringar av cykelvägar
Terrasstrapporna: De över 100 år gamla trapporna ska renoveras
Wilson Park: NSVA bygger om vatten- och avloppssystemet

Verksamheter

Gläntanskolan: Vi bygger nya undervisnings- och slöjdlokaler
Holstagårdsskolan: Vi bygger nya skollokaler 
Högastensskolan: Vi bygger ny fristående byggnad

Kantorsgatan: LSS-boende
Mariastaden, planerad byggnation: Nya skollokaler och ny idrottshall
Ringstorpsparkens förskola: Ny förskola på Grenadjärgatan på Ringstorp
Rydebäcksskolan: Vi bygger nya skollokaler vid stationsområdet
S:t Jörgens skola: Skolan ska byggas om och till
Västergårdshallen: Ny idrottshallen
Västra Berga, planerad byggnation: Vi bygger till Västra Berga skola
Ödåkra: Vi bygger en ny förskola på Palmgatan