Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Trafik- och byggprojekt

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar Helsingborg och varför vi gör det. Det handlar om vägar och gator, hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

Bostadsområden

Här får du en överblick över vad som byggs i Helsingborg samt information om de olika projekten och vem som bygger.

Trafik och stadsmiljö

Drottninggatan/Järnvägsgatan: Ombyggnad för att möta framtidens behov
Elinebergsvägen: NSVA lägger ny huvudvattenledning
Fältarpsvägen: Ny gång- och cykelväg mellan skola och idrottshall
Gustav Adolfs gata: Färdigställande av ytor runt studentboende
HelsingborgExpressen: Ett högklassigt busskoncept för linje 1
Helsingborgs södra delar:Förbättring av sandmarker
Kullavägen: Asfaltering
Landborgskopplingen: En passage som skapar ett mer tillgängligt city för fler
Mariastaden: Förberedelser inför byggnation av ny skola och ny idrottshall
Mariatorget: Färdigställande av Helsingborgs café- och restaurangtorg
Mörarp:  Utveckling av grönområden
Oceanpiren: Förberedelser för ny stadsdel
Prins Kristians gata: NSVA bygger om vatten- och avloppssystemet
Ringstorpsvägen: Trafikverket bygger gång- och cykeltunnel under järnvägen
Rydebäck: Ny gång- och cykelväg i Rydebäck längs Ytterövägen och Landskronavägen.
Södra delarna av Helsingborg: Förbättringar av cykelvägar
Terrasstrapporna: De över 100 år gamla trapporna ska renoveras
Tinkarpsbacken: Förlängning av gång- och cykelstråk
Tågaborg: Upphöjd korsning vid Tågagatan, Persgatan och Pålsgatan
Wilson Park: NSVA bygger om vatten- och avloppssystemet
Ängelholmsleden: Bullerskyddande mur vid Brohultsvägen
Ödåkra: Ny cykelpassage över Grönegatan

Verksamheter

Barytonen LSS-boende: Nytt LSS-boende på Kometgatan i Ödåkra.
Gläntanskolan: Vi bygger nya undervisnings- och slöjdlokaler
Gustavslundsskolan: Nu bygger vi en ny grundskola på Gustavslund
Kantorsgatan: LSS-boende
Mariastaden, planerad byggnation: Nya skollokaler och ny idrottshall med fritidsgård
Ringstorpsparkens förskola: Ny förskola på Grenadjärgatan på Ringstorp
Rydebäck: Vi bygger en ny skola vid stationsområdet
S:t Jörgens skola: Skolan ska byggas om och till
Slottsvångsskolan: Ventilation
Västergårdshallen: Ny idrottshall
Ödåkra: Vi bygger en ny förskola på Palmgatan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close