Ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

Helsingborg växer så att det knakar och år 2035 ska vi vara 175 000 invånare. Vi blir fler som ska samsas på samma yta, och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför satsar vi på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan.

I den första etappen, som ska vara klar till årsskiftet 2017/2018 arbetar vi mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Läs mer om hur du påverkas av den första etappen.

Aktuellt just nu

  • Gång- och cykelbana stängd från 17 oktober
    Från tisdag 17 oktober och cirka fem veckor framåt är gång- och cykelbanan stängd på västra sidan av Järnvägsgatan mellan Hamntorget och Kungstorget/Knutpunkten. Du som går eller cyklar leds förbi arbetsområdet på samma sida, närmare vattnet och hamnen.
  • Busshållplats flyttad från 20 september
    Från och med onsdag 20 september flyttar arbetsområdet för ombyggnaden av Järnvägsgatan norrut. Detta medför bland annat att busshållplatsen Helsingborg C intill 7-Eleven vid Möllegränden flyttas. Du som åker buss norrut hänvisas istället till tillfälliga busshållplatser. Läs mer om hur du påverkas.

Så blir det när vi bygger om

Mitt i city ska invånare, byggmaskiner, byggpersonal, bussar, bilar och cyklar samsas under tiden som Drottninggatan och Järnvägsgatan byggs om. En utmaning som kräver noggrann planering och lösningsfokus. Se filmen här.