Helsingborgs nya vattentorn

Helsingborgs stad och NSVA har byggt ytterligare ett vattentorn i Helsingborg för att säkra den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne. Det nya vattentornet ligger intill Österleden i höjd med Filbornavägen.

Vattentornet är designat av Wingårdh Arkitektkontor och invigdes 7 juni 2022. Tornet är 40 meter högt och syns för alla som passerar Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Det har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet ska strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Grönytan inne i ringen är tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog.

Den 7 april 2022 vann Helsingborgs vattentorn Kasper Salin-priset 2021. Det är ett pris som varje år delas ut till byggnadsverk eller grupper av byggnader som bedöms hålla ”hög arkitektonisk kvalitet”. Bakom priset står Sveriges Arkitekter.

Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, kommer att fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?