Helsingborgs nya vattentorn

Helsingborgs stad och NSVA bygger ytterligare ett vattentorn i Helsingborg för att säkra den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen och första spadtaget togs i början av april 2018.

25 januari godkände stadsbyggnadsnämnden investeringskostnaden för det nya vattentornet i Helsingborg. Därmed är det grönt ljus för byggstart. Första spadtaget togs i början av april 2018 och går allt som planerat är det färdigt till sommaren 2020.

Vattentornet är designat av Wingårdh Arkitektkontor och har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet ska strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen.

Grönytan inne i ringen blir tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog.

Tornet blir 40 meter högt och kommer att synas för alla som passerar Österleden eller färdas på Filbornavägen österut.

Läs mer på nsva.se/nyttvattentorn.