Helsingborgs nya vattentorn

Helsingborgs stad och NSVA bygger sedan våren 2018 ytterligare ett vattentorn i Helsingborg för att säkra den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen och går allt som planerat blir det invigning till sommaren 2020.

Vattentornet är designat av Wingårdh Arkitektkontor. Tornet  blir 40 meter högt och kommer att synas för alla som passerar Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Det har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet ska strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Grönytan inne i ringen blir tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog.

Bygget av vattentornet startade våren 2018. Invigning beräknas till sommaren 2020.

Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, kommer att fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Mer information: