Helsingborgs nya vattentorn

Helsingborgs stad och NSVA bygger sedan våren 2018 ytterligare ett vattentorn i Helsingborg för att säkra den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne. Det nya vattentornet ligger intill Österleden i höjd med Filbornavägen.

Arkitektskiss från Wingårdh Arkitektkontor.

Arkitektskiss från Wingårdh Arkitektkontor.

Arkitektskiss från Wingårdh Arkitektkontor.

Vattentornet är färdigbyggt och lågreservoaren är i provdrift sedan april 2020. Linern som är installerad i högreservoaren (den runda ringen) läcker. Läcksökning har pågått sedan mars 2020. Eftersom det rör sig om mycket litet hål är det svårupptäckt.

Vattentornet är designat av Wingårdh Arkitektkontor. Tornet ät 40 meter högt och syns för alla som passerar Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Det har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet ska strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Grönytan inne i ringen blir tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog.

Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, kommer att fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Mer information:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?