Vi bygger om Södra Storgatan

Sedan augusti 2023 bygger vi om Södra Storgatan för att bland annat underlätta för cyklister och gående. Vi sätter upp ny belysning och drar nya ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme och fiber. När gatan är klar får den ett utseende i stil med Norra Storgatan och Fågelsångsgatan. Vi planerar att vara klara med både ledningsarbeten och ombyggnaden av själva gatan kring årsskiftet 2024-2025.

Arbetet startar med lednings- och fjärrvärmearbeten

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) och Öresundskraft passar i samband med ombyggnationen på att dra nya ledningar för till exempel vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och biogas för krögare och verksamheter. Ombyggnaden startar med ledningsarbetena. Se preliminär tidplan nedan och läs mer på nsva.se.

Enklare och säkrare för den som går och cyklar

Södra Storgatan är en mysig gata i centrum som är i behov av upprustning. I slutet av augusti börjar vi att bygga om och förbättra gatan för bland annat cyklister och gående. Vi kommer att skapa bredare trottoarer och göra om gatan till en så kallad cykelgata där cyklande har företräde.

Samtidigt som vi bygger om vill vi även göra omgivningen ännu trevligare genom att sätta upp historiska belysningsstolpar, plantera klätterrosor, skapa förutsättningar för uteserveringar och snygga till ljusbrunnarna längs gatan.

När vi arbetar med gatan är återbruk av material en viktig del i projektet. Vi återanvänder både marksten från gatan och från andra projekt i staden. Vi försöker behålla samma antal parkeringsplatser som tidigare men det kommer bli några färre tillgängliga parkeringsplatser i området under tiden vi bygger om.

Detta gör vi

 • Vi skapar en cykelgata där cyklister har företräde och hastighetsgränsen på gatan sänks från 40 till 30 km/h.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Sätter ut farthinder, bygger upphöjda korsningar och smalnar av gatan för lägre hastigheter och säkrare trafik.
 • Renoverar ljusbrunnar och byter ut ljusgaller.
 • Vi skapar ett enhetligt cykelstråk med Norra Storgatan och Fågelsångsgatan.
 • Vi passar även på att utföra vissa ledningsarbete en bit ut på Stortorget.
 • Vi gräver ner provisoriska vattenledningar i trottoaren vilket gör att trottoarens tillfälliga grus är mjukt och lite svårt att gå i. När arbetet med vattenledningarna under trottoaren är klart lägger vi på mer grus för att trottoarerna hårdare.

Så påverkas du

 • Du som går eller cyklar kan passera men ibland med begränsad framkomlighet.
 • Du som kör bil hänvisas till alternativa vägar via skyltar på plats.
 • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av tillfälligt under tiden vi bygger om.
 • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • Vatten och avlopp påverkas under delar av ombyggnaden, berörda fastighet informeras.
 • Arbetet på Södra Storgatan påverkar och begränsar även framkomligheten på delar av sidogatorna; Lilla Bergaliden, Prästgatan, Karlsgatan, Möllegränden och Södra Kyrkogatan.
 • Vi räknar med att hela arbetet, både ledningsarbeten och själva ombyggnaden av gatan, är klart kring årsskiftet 2024-2025.

Preliminär tidplan för lednings- och fjärrvärmearbeten

Nedan ser du den preliminära tidplanen för NSVAs ledningsarbeten och Öresundskraft
fjärrvärmearbeten. Dessa tider och etappindelningar innefattar inte stadens arbete med att
färdigställa gatan (med bland annat upphöjda korsningar, kantsten, marksten, belysning,
asfaltering med mera). Detta görs senare under ombyggnaden och har ännu ingen fastställd
tidplan. Vi började med etapp 1 och delar av etapp 2 samtidigt och arbetar från söder mot norr.

 • Etapp 1: Mellan Prästgatan och Trädgårdsgatan samt på Södra Kyrkogatan vid Mariakyrkan.
  Preliminär tidplan: September 2023 till årsskiftet 2023-2024.
 • Etapp 2: Sträckan mellan Karlsgatan och Möllegränden samt korsningen och en bit ner på
  Karlsgatan.
  Preliminär tidplan: Januari 2024 till våren 2024.
 • Etapp 3: Från Möllegränden till Stortorget, mer information om deletapper kommer.
  Preliminär tidplan: februari 2024 till sommaren 2024.

Vägvisning från Drottninggatan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.