Vi bygger om Södra Storgatan

Sedan augusti 2023 bygger vi om Södra Storgatan för att bland annat underlätta för cyklister och gående. Vi sätter upp ny belysning och drar nya ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme och fiber. När gatan är klar får den ett utseende i stil med Norra Storgatan och Fågelsångsgatan. Vi planerar att vara klara med både ledningsarbeten och ombyggnaden av själva gatan kring mars 2025.

Enklare och säkrare för den som går och cyklar

Södra Storgatan är en mysig gata i centrum som är i behov av upprustning. I slutet av augusti börjar vi att bygga om och förbättra gatan för bland annat cyklister och gående. Vi kommer att skapa bredare trottoarer och göra om gatan till en så kallad cykelgata där cyklande har företräde.

Samtidigt som vi bygger om vill vi även göra omgivningen ännu trevligare genom att sätta upp historiska belysningsstolpar, plantera klätterrosor, skapa förutsättningar för uteserveringar och snygga till ljusbrunnarna längs gatan.

När vi arbetar med gatan är återbruk av material en viktig del i projektet. Vi återanvänder både marksten från gatan och från andra projekt i staden. Vi försöker behålla samma antal parkeringsplatser som tidigare och det kommer att finnas tillgängliga parkeringsplatser i området under tiden vi bygger om.

Lednings- och fjärrvärmearbeten

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) och Öresundskraft passar i samband med ombyggnationen på att dra nya ledningar för till exempel vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och biogas för krögare och verksamheter. Se preliminär tidplan nedan och läs mer på nsva.se.

Detta gör vi

 • Vi skapar en cykelgata där cyklister har företräde och hastighetsgränsen på gatan sänks från 40 till 30 km/h.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Sätter ut farthinder, bygger upphöjda korsningar och smalnar av gatan för lägre hastigheter och säkrare trafik.
 • Renoverar ljusbrunnar och byter ut ljusgaller.
 • Vi skapar ett enhetligt cykelstråk med Norra Storgatan och Fågelsångsgatan.
 • Vi passar även på att utföra vissa ledningsarbete en bit ut på Stortorget.
 • Vi gräver ner provisoriska vattenledningar i trottoaren vilket gör att trottoarens tillfälliga grus är mjukt och lite svårt att gå i. När arbetet med vattenledningarna under trottoaren är klart lägger vi på mer grus för att göra trottoarerna hårdare.

Så påverkas du

 • Du som går eller cyklar kan passera men ibland med begränsad framkomlighet.
 • Du som kör bil hänvisas till alternativa vägar via skyltar på plats.
 • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av tillfälligt under tiden vi bygger om.
 • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt men med längre sträckor att gå eller dra varor vid leveranser.
 • Vatten och avlopp påverkas under delar av ombyggnaden, berörda fastighet informeras.
 • Arbetet på Södra Storgatan påverkar och begränsar även framkomligheten på delar av sidogatorna; Lilla Bergaliden, Prästgatan, Karlsgatan, Möllegränden och Södra Kyrkogatan.
 • Vi räknar med att hela arbetet, både ledningsarbeten och själva ombyggnaden av gatan, är klart kring mars 2025.

Vi arbetar på flera delar av gatan samtidigt.

Hela arbetet med Södra storgatan är uppdelat i tre etapper. Dessa delar är markerade på kartan:

Grön markering: Etapp 1: Trädgårdsgatan – Karlsgatan

Mellan Trädgårdsgatan och Karlsgatan samt delar av Lilla Bergaliden är ledningsarbetet genomfört och vi har börjat med återställning av gatan och trottoarer. I slutet av april lägger vi asfalt på gatan och till sommaren räknar vi att vara klara med stensättning av gångbanor och parkeringar.

Gul markering: Etapp 2: Karlsgatan – Billeplatsen

Mellan Karlsgatan och Billeplatsen kommer ledningsarbete att starta hösten 2024. Vi fyller igen och återställer efter hand som vi blir klara.

Röd markering: Etapp 3: Billeplatsen – Stortorget

Mellan Billeplatsen och Stortorget pågår ledningsarbetet fram till september. Kring oktober påbörjar vi återställningen av trottoarer och gatan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.