Västkustbanan

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Banan är en viktig länk för hela västra Sverige. Riksdagen beslutade 1992 att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår.

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund, och i förlängningen förbinder den Oslo med Köpenhamn. Stora delar av banan är dubbelspårig men det finns enkelspåriga sträckor kvar: Varberg-Hamra samt Ängelholm-Helsingborg C.

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg C

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg C är uppdelad i två delar: Ängelholm-Maria och Maria-Helsingborg C. Den senare är även den enda där det ännu inte finns något beslut om dubbelspår.

Järnvägsplanen för sträckan Ängelholm-Maria är tillstyrkt av Länsstyrelsen och fastställdes av Trafikverket 2019. Sträckan börjar byggas tidigast 2020.

En del i utvecklingen av områdena runt järnvägen

Helsingborgs stad arbetar tillsammans med Trafikverket för att dubbelspåret ska bli en positiv del i utvecklingen av områdena runt järnvägen. Mariastaden ska knytas ihop med Berga, Västra Berga och Ringstorp. Ödåkra centrum ska utvecklas runt stationen och i Kattarp vill vi göra stationen mer lättillgänglig.

I arbetet med järnvägsplan och detaljplanerna är det viktigt att hitta bra lösningar för alla som blir berörda. Landsbygden och stationsorterna Maria, Ödåkra och Kattarp ska vara attraktiva och livskraftiga miljöer för boende och service.

Fler tåg och kortare restid

Det är viktig för Helsingborgs och regionens utveckling att hela Västkustbanan får dubbelspår. Först då kan det gå fler tåg med högre hastighet och förseningarna skulle bli färre. Restiden mellan Göteborg och Malmö skulle kunna minskas med 40 minuter, och möjligheten att pendla blir större.