Västkustbanan

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt. Nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Maria station. Den byggs ut från 2020 till 2023.

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund, och i förlängningen förbinder den Oslo med Köpenhamn. Banan är en viktig länk för hela västra Sverige. Riksdagen beslutade 1992 att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår.

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg C

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg C är uppdelad i två delar:

Ängelholm-Maria station:

Trafikverket startade utbyggnaden i augusti 2020. I december 2023 öppnade dubbelspåret för trafik. Våren 2024 beräknas hela projektet vara klart. Läs mer om utbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station.

Maria station-Helsingborg C:

Planeringsarbetet startades upp hösten 2023 med en så kallad lokaliseringsutredning. Preliminär byggstart är beräknad till 2032-2033, beroende på hur planeringsarbetet går, samt vilket alternativ som beslutas och vilken byggmetod som väljs. När bygget är klart går inte att säga i nuläget, men en grov gissning pekar på åren 2038–2040. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Fler tåg och kortare restid

Det är viktigt för Helsingborgs och regionens utveckling att hela Västkustbanan får dubbelspår. Först då kan det gå fler tåg med högre hastighet och förseningarna skulle bli färre. Restiden mellan Göteborg och Malmö skulle kunna minskas med 40 minuter, och möjligheten att pendla blir större.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.