Västkustbanan

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt. Nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Maria station. Den byggs ut från 2020 till 2023.

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund, och i förlängningen förbinder den Oslo med Köpenhamn. Banan är en viktig länk för hela västra Sverige. Riksdagen beslutade 1992 att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår.

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg C

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg C är uppdelad i två delar:

  • Ängelholm-Maria station: Trafikverket bygger ut den här delen mellan 2020 och 2023.
  • Maria station-Helsingborg C: Den enda del där det ännu inte finns något beslut om dubbelspår.

Aktuellt kring utbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station

En del i utvecklingen av områdena runt järnvägen

Helsingborgs stad arbetar tillsammans med Trafikverket för att dubbelspåret ska bli en positiv del i utvecklingen av områdena runt järnvägen. Mariastaden ska knytas ihop med Berga, Västra Berga och Ringstorp. Ödåkra centrum ska utvecklas runt stationen och i Kattarp vill vi göra stationen mer lättillgänglig.

I arbetet med järnvägsplan och detaljplanerna är det viktigt att hitta bra lösningar för alla som blir berörda. Landsbygden och stationsorterna Maria, Ödåkra och Kattarp ska vara attraktiva och livskraftiga miljöer för boende och service.

Fler tåg och kortare restid

Det är viktig för Helsingborgs och regionens utveckling att hela Västkustbanan får dubbelspår. Först då kan det gå fler tåg med högre hastighet och förseningarna skulle bli färre. Restiden mellan Göteborg och Malmö skulle kunna minskas med 40 minuter, och möjligheten att pendla blir större.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.