Västkustbanan

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Banan är en viktig länk för hela västra Sverige. Riksdagen beslutade 1992 att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår. 

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund, och i förlängningen förbinder den Oslo med Köpenhamn. Stora delar av banan är dubbelspårig men det finns enkelspåriga sträckor kvar: Varberg-Hamra samt Ängelholm-Helsingborg C.

Sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg C är uppdelad i två delar: Ängelholm-Maria och Maria-Helsingborg C. Den senare är även den enda där det ännu inte finns något beslut om dubbelspår.

  • Ängelholm-Maria (Romares väg). Järnvägsplanen är tillstyrkt av Länsstyrelsen och beräknas fastställas av Trafikverket under senhösten 2018. Sträckan börjar byggas tidigast 2020.
  • Maria-Helsingborg C. Denna sträcka är tänkt att gå i en tunnel under stadsdelen Tågaborg och behöver byggas direkt efter sträckan Ängelholm-Maria, som beräknas vara klar 2022. För att det ska vara möjligt behöver planeringen av de båda sträckningarna ske parallellt.

Helsingborgs stad arbetar tillsammans med Trafikverket för att dubbelspåret ska bli en positiv del i utvecklingen av områdena runt järnvägen. Mariastaden ska knytas ihop med Berga, Västra Berga och Ringstorp. Ödåkra centrum ska utvecklas runt stationen och i Kattarp vill vi göra stationen mer lättillgänglig.

I arbetet med järnvägsplan och detaljplanerna är det viktigt att hitta bra lösningar för alla som blir berörda. Landsbygden och stationsorterna Maria, Ödåkra och Kattarp ska vara attraktiva och livskraftiga miljöer för boende och service.

Fler tåg och kortare restid

Det är viktig för Helsingborgs och regionens utveckling att hela Västkustbanan får dubbelspår. Först då kan det gå fler tåg med högre hastighet och förseningarna skulle bli färre. Restiden mellan Göteborg och Malmö skulle kunna minskas med 40 minuter, och möjligheten att pendla blir större.