Ångfärjetomten

Ångfärjetomten är den sista etappen i utvecklingen av Norra hamnen-området. Här byggs det en kongress- och hotellanläggning som också kommer att innehålla en restaurang och ett kafé. 

På området blir det även cirka 150 bostäder och ett underjordiskt garage. Bostäderna beräknas vara klara våren 2019 och kongressanläggningen i början av 2020.

Mellan den nya kongressanläggningen och före detta Färjestationen med The Tivoli blir det en park med plats för både lek och olika evenemang. Parken beräknas vara klar samtidigt med  kongressanläggningen.

Det blir också ett promenadstråk längs kajen med bänkar och hängmattor, samt ett trädäck som delvis kan användas för uteservering.

Kajpromenaden kommer att gå förbi The Tivoli, kongressanläggningen och bostadshusen – och vidare genom Norra hamnen och bort mot Gröningen.

Vågparken – Helsingborgs nya park

Det kommer att anläggas en park mellan kongresscentret och Ångfärjestationen. Den kommer att heta  Vågparken och väntas bli klar 2020. Parken blir en del av ett stråk av torg och mötesplatser som går från Helsingörskajen upp mot Hamntorget och Stortorget och slutar vid Terrasstrapporna.

Parken kommer att utformas som en våg som rör sig från havet mot landborgen – därav namnet. Den kommer att ramas in av gångstråk och trappstegsformiga avsatser som leder ner till en stor gräsmatta där man till exempel kan ha picknick. Skulpturen Sjöfartsgudinnan kommer att stå kvar på sin plats och får sällskap av Bernadottemonumentet.