Ångfärjetomten

Ångfärjetomten är den sista etappen i utvecklingen av Norra hamnen-området. Här ska det byggas en kongress- och hotellanläggning som också kommer att innehålla en restaurang och ett kafé. 

På området blir det också cirka 150 bostäder och ett underjordiskt garage. Bostäderna beräknas vara klara våren 2019 och kongressanläggningen i början av år 2020.

Mellan den nya kongressanläggningen och före detta Färjestationen med The Tivoli blir det en park med plats för både lek och olika evenemang. Parken beräknas vara klar samtidigt med  kongressanläggningen.

Det blir också ny kajpromenad med bänkar och hängmattor, samt ett trädäck som delvis kan användas för uteservering.

Vågparken – Helsingborgs nya park

Helsingborgs centrum kommer att få en ny park: Vågparken. Den kommer att anläggas mellan hotell- och kongresscentret SeaU och Ångfärjestationen och väntas bli klar år 2020. Vågparken blir en del av ett stråk av torg och mötesplatser som går från Helsingörskajen upp mot Hamntorget och Stortorget och slutar vid Terasstrapporna.

Parken kommer att utformas som en våg som rör sig från havet mot landborgen – därav namnet. Den kommer att ramas in av gångstråk och trappstegsformiga avsatser som leder ner till en stor gräsmatta där man kan ha picknick. Skulpturen Sjöfartsgudinnan kommer att stå kvar på sin plats, men får sällskap av ett Bernadottemonument vid landstigningstrappan.

Kajpromenaden kommer att gå förbi Tivoli, Vågparken, SeaU och de nya bostäderna och sedan vidare genom Norra hamnen och bort mot Gröningen. Längs kajpromenaden kommer det att finnas belysning, bänkar och grönska.

Vågparken är ritad av landskapsarkitekterna på stadsmiljöavdelningen, Helsingborgs stad.