DrottningH

DrottningH är Helsingborgs stads projekt som ska utveckla och förändra stadsdelen Drottninghög under 20 år.

Stadsdelsutvecklingen inom projektet gör staden tillsammans med fastighetsägaren, AB Helsingborgshem. Projektet handlar om att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i området.

Projektet arbetar utifrån fyra övergripande strategier:

  • Koppla samman och riv barriärer
  • Förtäta stadsdelen och skapa variation
  • Öppna processen och samverka
  • Barn och unga i fokus

Alla stadens förvaltningar och kommunala bolag är med i arbetet och vi samarbetar med alla verksamheter i området. Projekt DrottningH ska även vara ett föredöme för liknande stadsförnyelseprojekt i Helsingborg och övriga Sverige. I projektet ska nya arbetsmetoder testas. Dialog har sedan starten varit ett viktigt ledord och framgångsfaktor för projektet.

Det finns en översiktplan för Drottninghög och en första detaljplan för Grönkullagatan. Vi arbetar nu vidare med utvecklingen av Drottninghögs centrum med Drottningparken i hjärtat av Drottninghög. Vi tittar på hur vi kan utveckla Vasatorpsvägen med bland annat plats för superbussar.