DrottningH

DrottningH är namnet på ett projekt som ska utveckla och förändra stadsdelen Drottninghög under 20 år.

Projektet handlar om att skapa hållbarhet, både miljömässig, social och ekonomisk, och förutom kommunen deltar också bostadsbolaget Helsingborgshem.

Projektet, som handlar om att skapa hållbarhet, både miljömässig, social och ekonomisk,  arbetar med fyra övergripande strategier:

  • Koppla samman och riv barriärer
  • Förtäta stadsdelen och skapa variation
  • Öppna processer och samverkan
  • Barn och unga i fokus

Alla stadens förvaltningar och kommunala bolag är med i arbetet och samarbetar med alla verksamheter i området. Projekt DrottningH ska även vara ett föredöme för liknande stadsförnyelseprojekt i Helsingborg och övriga Sverige.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?