Fast HH-förbindelse

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig framtidsfråga för stadens utveckling. Den ger oss också möjlighet att växa ihop med Helsingör till en sammanbunden stad.

Det finns ännu inget beslut om att bygga en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Initiativet har en bred uppslutning i Sverige och Danmark och är gemensamt utrett av svenska och danska staten. Regeringen bör besluta att Trafikverket får i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning.

En fast förbindelse för persontåg och vägtrafik i tunnlar knyter ihop Helsingborg och Helsingör. Persontågsförbindelse knyter samman två centrum med direkttåg och skapar ökad tillgänglighet till Köpenhamn och kontinenten. Motorvägsförbindelsen leder trafiken utanför stadskärnorna vilket skapar potential för stadsutveckling i attraktiva lägen, bättre stadsmiljö och ökad tillgänglighet till kontinenten.

En fast HH-förbindelse är viktig för hela Skandinavien. Men det finns flera anledningar till att en fast HH-förbindelse är viktig för Helsingborg:

  • Fordonstrafiken till dagens färjor kan ledas utanför centrala staden, vilket bidrar till mindre trängsel, mindre buller och bättre luft.
  • Det stora uppmarschområdet till färjorna kan användas för att bygga bostäder och knyta ihop stadsdelen Oceanhamnen med resten av staden.
  • Restiderna inom Öresundsregionen minskar. Det ger invånarna större möjligheter att bo på ena sidan sundet och arbeta på den andra. Det ger också företagen större möjlighet att hitta rätt arbetskraft.
  • Det blir intressantare för företag att etablera sig i regionen, vilket gynnar tillväxten.
  • När fler människor åker över sundet för utflykter, sportevenemang, konserter eller andra kulturella upplevelser finns möjlighet till ökat utbud.
  • Trafiken väntas öka i framtiden, bland annat till följd av den nya fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland (Fehmarn Bält) som beräknas öppna 2029. En fast HH-förbindelse avlastar Öresundsbron som redan idag är utsatt för ett hårt tryck.
  • En fast förbindelse i norra Öresund minskar sårbarheten med att endast ha en fast förbindelse.

HH-förbindelsen kan finansieras med brukaravgifter

HH-förbindelsen kan betalas med avgifter från dem som använder den och ger en hög lönsamhet för vägdelen. Investeringen blir lönsam och beräknas kunna återbetalas inom 31-40 år, detta kan jämföras med Öresundsbrons 50 år.

En fast HH-förbindelse prioriteras av Greater Copenhagen och Skåne Committee som nästa fasta förbindelse över Öresund.

Frågan om en fast HH-förbindelse drivs bland av det dansk-svenska nätverket HH-gruppen. På HH-gruppens webbplats finns nyheter och fakta om förbindelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.