Spårvagnar i Helsingborg

Helsingborgs stad växer. Även grannkommunen i norr, Höganäs, växer. När fler människor väljer att bo och vistas i våra kommuner ökar kraven på fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. Därför utreder vi möjligheten att bygga spårvägar på de vägsträckor där det går mest bussar.

Helsingborgs stad strävar efter att fler ska åka kollektivt och satsar på tätare turer och på att täcka in allt fler områden. Men att åka kollektivt ska också vara bekvämt och enkelt. Du ska till exempel ha nära till hållplatsen, det ska gå snabbt att komma fram, det ska vara enkelt att köpa biljett och du ska kunna använda tiden på bussen/spårvagnen till annat än transport, som att vila, jobba eller plugga.

Först buss, sedan spårväg

Linje 1 mellan centrum och Dalhem är stadens mest belastade busslinje med cirka 30 procent av allt resande i stadstrafiken. Det behövs bussar med mer kapacitet och på sikt spårväg. Helsingborgsexpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet. Sedan juni 2019 trafikerar Helsingborgsexpressen linje 1. Läs mer om Helsingborgsexpressen.

Här kan det bli aktuellt med spårvagnar

År 2014 gjordes en förstudie för att ta fram alternativ till var spårvägen kan gå. Förstudien föreslår att utbyggnaden av spårvägar genomförs i etapper:

Etapp 1: Mellan centrala Helsingborg och Väla via Lasarettet.

Etapp 2: Mellan Stattena och Höganäs med anknytning till etapp 1.

Den fortsatta utbyggnaden kommer att göras i etapper fram tills linjenätet är klart år 2035.

Mer information om förstudien

Kartorna består av dessa områden: översikt, korridorsträckning, kommunala intressen, skyddade områden, fornlämningar, geoteknik, tekniska anläggningar, hållplatser och sektioner.

Helsingborg ingår i det skånska spårvägssamarbetet

Helsingborgs stad samarbetar med Malmö, Lund och Region Skåne för att bygga spårvägar. Samarbetet minskar kostnaderna och underlättar målet att införa spårväg i de tre städerna. För att projekten ska bli verklighet krävs att staten, Region Skåne och kommunerna bidrar till finansieringen. Innan beslutet om att bygga spårvägen kan tas måste finansieringen lösas.

Spårvagnar har rullat i staden tidigare

Helsingborg har haft spårvagnar förr, den första linjen invigdes 1903. Men i takt med att bil- och busstrafiken växte togs delar av spårvagnsnätet successivt ur bruk. År 1967 lades den sista linjen ner, samtidigt som Sverige gick över till högertrafik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.