Vi förbereder för HelsingborgsExpressen 2

Buss

HelsingborgsExpressen trafikerar stadsbusslinje 1 i Helsingborg sedan sommaren 2019.
I april 2023 börjar vi med de första förberedande byggprojekten för en andra linje av HelsingborgsExpressen som ska gå i trafik från juni 2025, från Kungshult via Maria station, Stattena, centrum, Närlunda och Gustavslund till Östra Ramlösa. Framåt planerar vi även för en tredje linje med trafikstart i slutet av 2027.

HelsingborgsExpressen är ett koncept för att utveckla stadsbusstrafiken i Helsingborg tillsammans med Skånetrafiken och erbjuda snabba, bekväma och hållbara resor för resenärerna. Samtliga bussar är eldrivna med av- och påstigning genom alla dörrar.

I april 2023 började vi etappvis bygga om på några platser för att anpassa gator och hållplatser längs sträckan från Kungshult via Maria station, Stattena, centrum, Närlunda och Gustavslund till Östra Ramlösa. Samtidigt bygger vi om för säkrare trafik, bättre gång- och cykelvägar, mer grönska och ökad belysning. På flera platser samordnar vi våra arbeten med NSVA och Öresundskraft som parallellt med våra arbeten anlägger nya vatten-, fjärrvärme- och fiberledningar.

Karta

Ungefär så här är det tänkt att HelsingborgsExpressen 2 ska gå mellan Kungshult och Östra Ramlösa.

HelsingborgsExpressen 2, karta
HelsingborgsExpressen 2, karta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.