Vi bygger om Furutorpsgatan

Våren 2023 började ett omfattande arbete med att bygga om Furutorpsgatan och Gustav Adolfs gata. Vi bygger om för att skapa en säkrare trafikmiljö genom bland annat en separat dubbelriktad cykelbana. Vi sätter upp ny belysning och Öresundskraft drar nya ledningar för bland annat fjärrvärme och fiber. Går det som planerat blir vi helt klara med gatan under vintern 2024-2025.

Det ska bli tryggare och säkrare för dig som cyklar, går och kör på Furutorpsgatan. Gatan byggs om med en dubbelriktad cykelbana från Södra Stenbocksgatan till Carl Krooks gata. Arbetet med att bygga om Furutorpsgatan berör även korsningarna till sidogatorna Magistergatan, Gustav Adolfs gata, Håkan Lundbergs gata, Hantverkaregatan, Södergatan och Carl Krooks gata. På dessa gator bygger vi bland annat upphöjda gång- och cykelöverfarter för att hjälpa till att sänka hastigheterna och uppmärksamma bilister på gående och cyklister.

Samtidigt som vi bygger om gatan passar vi på att skapa en finare och trevligare omgivning. Vi lägger ny marksten och ger gatan ett utseende i liknande stil som andra nyligen ombyggda gator i staden. Vi för in mer grönska till platsen genom planteringar och sätter upp ny belysning.

Öresundskraft genomför stora och tidskrävande ledningsarbeten utmed gatan som beräknas pågå under 1,5 års tid. Dessa arbeten utförs mellan Södra Stenbocksgatan och Södergatan. Här behöver fjärrvärmenätet både renoveras och kompletteras med nya fjärrvärmeledningar. Öresundskraft passar samtidigt på att gräva ner nya rör för till exempel fiber.

Busshållplatsen vid Furutorpsplatsen stängs under hela perioden som vi bygger om. Skånetrafikens bussar leds om via Malmöleden under tiden vi bygger om och närmsta hållplatser blir Gustav Adolfs torg och Traktörsgatan.

Detta gör vi

 • Vi bygger en dubbelriktad cykelbana mellan Södra Stenbocksgatan och Malmöleden.
 • Arbetet är uppdelat i etapper.
 • Förbättrar belysningen.
 • Skapar nya ytor för planteringar och grönska.
 • Öresundskraft utför ledningsarbete och bygger om för nya fjärrvärmeledningar och fiber.
 • NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) drar nya vattenledningar och ser över över befintliga ledningar för spill- och dagvatten. Läs mer på nsva.se.
 • Skapar en säkrare trafikmiljö.

Ungefärlig tidplan och etappindelning

Här kan du se vår ungefärliga tidplan och när vi arbetar på vilka delar av Furutorpsgatan (pdf, 10 Mb).

Så påverkas du

 • Du som går eller cyklar kan passera men med begränsad framkomlighet.
 • Under stora delar av ombyggnationen blir gatan tillfälligt enkelriktad och körbar från Södra Stenbocksgatan mot Malmöleden och centrum.
 • Du som kör från Söder mot Stenbocksgatan hänvisas till andra vägar via skyltar på plats.
  Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av tillfälligt under tiden vi bygger om.
 • Du kör enklast förbi arbetsområdet via Malmöleden. Här kör även Skånetrafikens bussar under ombyggnaden.
 • Busshållplatsen vid Furutorpsplatsen byggs om och stängs under hela byggtiden. Närmsta hållplatser blir Gustav Adolfs torg och Traktörsgatan. Under ombyggnaden påverkas Skånetrafikens busslinjer 3, 4, 7 och 8. För mer information se skanetrafiken.se
 • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • Går det som planerat är vi klara under vintern 2024-2025.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.