Ett nytt stadsbibliotek

Helsingborgs stadsbibliotek

Vi planerar att bygga om Helsingborgs stadsbibliotek. Lokalerna har blivit trånga, omoderna och de behöver anpassas till nya behov. Vi har tillsammans med helsingborgarna försökt att identifiera vilka behov, funktioner och önskemål som finns och tagit med oss dessa i arbetet med det till- och ombyggda stadsbiblioteket. I april 2022 utlyste vi en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter för att få fram förslag på helhetslösningar för till- och ombyggnad av biblioteket. Nu har vinnaren av arkitekttävlingen utsetts!

Läs juryns motivering och utlåtande (pdf 9 mb)

Här kan du se resterande förslag från arkitekttävlingen

Under och inför ombyggnaden av stadsbiblioteket har du som invånare haft chansen att lämna synpunkter. Till exempel har du kunnat göra en intresseanmälan för att bli inbjuden till olika träffar kring innehållet det nya stadsbiblioteket. Det har även gått att lämna synpunkter och följa arbetet på Dialog Helsingborg.

I samband med att vi bygger om Helsingborgs stadsbibliotek och planerar vi även att rusta upp delar av Stadsparken och bygga en ny lekplats. Vi vill skapa en plats för avkoppling och lärande där helsingborgare kan träffas, inspireras, utvecklas och skapa tillsammans för framtiden. Vi vill även skapa ytterligare möjligheter till en levande mötesplats i en av Helsingborgs mest populära parker och lekplatser med fokus på att förstärka värdefulla gröna värden.

Byggstart är preliminärt planerad till hösten 2025 och det nya stadsbiblioteket ska stå klart 2028 enligt nuvarande tidplan. Den tidplanen kan komma att ändras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.