Ett nytt stadsbibliotek

Skiss Stadsparken och biblioteket
Helsingborgs stadsbibliotek behöver byggas om. Lokalerna har blivit trånga, omoderna och de behöver anpassas till nya behov. Nu kan du följa ombyggnadsarbetet, både på den här webbplatsen och i sociala medier. Nu kan du ge dina tankar om ombyggnaden, om biblioteket och om stadsparken, i stort och smått. Gå in på Dialog Helsingborg och ge dina synpunkter.

Under och inför ombyggnaden av stadsbiblioteket kommer du att ha chans att ge dina synpunkter. Vill du vara med och hjälpa oss på den här resan? Lämna dina kontaktuppgifter via formuläret längre ner på sidan så kan vi bjuda in dig till olika tillfällen att vara med och påverka innehållet i det nya stadsbiblioteket.

Vi ska bygga om och till Helsingborgs stadsbibliotek och rusta upp delar av Stadsparken. Bibliotekets lokaler har blivit trånga, omoderna och de behöver anpassas till nya behov som tar hänsyn till bibliotekets ändrade roll med upp mot 2500 besökare om dagen. Vi vill skapa en plats för avkoppling och lärande där helsingborgare träffas, inspireras, utvecklas och skapar tillsammans för framtiden.

Vi vill även skapa ytterligare möjligheter till en levande mötesplats i en av Helsingborgs mest populära parker och lekplatser med fokus på att förstärka värdefulla gröna värden. Byggstart är preliminärt planerad till 2023 och det nya stadsbiblioteket ska stå klart 2026 enligt nuvarande tidplan. Den tidplanen kan komma att ändras.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?