Illuminering

”Vårt koncept är att minimera det nya stadsbibliotekets fotavtryck i stadsparken genom att bygga vidare på och komplettera den existerande arkitekturen. Vi anser att detta angreppssätt bäst verkar för en hållbar stadsutveckling och arkitektur. Dels genom att stadskärnans gröna struktur bevaras när staden växer och förtätas, dels för att stadsparken som kulturarv och urgammal social mötesplats accentueras, och dels för att nå optimalt utnyttjande av existerande konstruktioner och infrastruktur, vilket reducerar energi- och resursförbrukning.”

Vårt huvudsakliga fokus i tävlingens första steg var att utveckla en tydlig arkitektonisk idé och en gestaltning som var förankrad i vår stadsutvecklingsanalys och hade tydliga relationer till omgivningen. Vår bärande idé står fast! Juryns bedömning har stimulerat oss att vidareutveckla påtalade styrkor och att åtgärda svagheter. I steg 2 har vi därför särskilt fokuserat ifrågasättanden av:

 1. den ”södra volymens” gestaltning,
 2. byggnadens vertikala kopplingar, orienterbarhet och överskådlighet,
 3. förstärkning av kontakterna med den omgivande parken,
 4. tekniska lösningar och utformning av byggnadens glaspartier,
 5. konstruktion och detaljlösningar av in- och påbyggnader (limträstomme, trappor, hissar och klimatanpassade glaspartier).

Inledning landskap
Förslaget bygger på ställningstagandet att riksintresset för kulturmiljövård, manifesterat bland annat genom parkens förhållande till den omgivande kvartersstaden, väger tyngre än den enskilda byggnadens kulturhistoriska värden. Att parkens gränser och funktion bevaras är av stor betydelse för stadens identitet och för läsbarheten om hur Helsingborg vuxit fram genom historien. Med stor respekt och förståelse för bibliotekets ursprungliga arkitektur görs därför kompletteringar till byggnaden i samma anda och vision som den ursprungliga arkitekturen formades, utan att ta ytterligare mark i anspråk från parken. Den parkmark som tas i anspråk
för nya, underjordiska verksamheter, utformas för att förstärka parkens kvaliteter genom välgrundade fondmotiv, platsbildningar och strukturer.

Övergripande gestaltningsidé park
Omgestaltningen av stadsparken tar avstamp i den befintliga strukturen och i parkens tidsdjup. Nya formelement, rotade i den klassiska parktraditionen, aktiverar platsen och öppnar upp nya möjligheter att använda parken. Barnavdelningens entré bildar ett fondmotiv mot parkens huvudentré i nordväst; inspirerad av en klassisk ”grotto” skapas en ingång till bibliotekets värld av kunskaper, inbäddad i grönska och till synes frikopplad från biblioteksbyggnaden. Den runda
spegeldammen och utsiktsplatsen på taket fullbordar motivet som en ”belvedere” och refererar både till den klassiska antika litteraturen liksom till 1800-talets engelskinspirerande promenadpark. Samtidigt är tilläggen i parken tydligt samtida i sitt formspråk och materialval, väl förankrade mot bibliotekets nya gestaltning. Parkens gångsystem, med linjära gångar och radier knutna mot stjärnsplatsen tolkas och förstärks genom att den brutna diagonalen mot sydväst förlängs till ett avslut i en ny amfiteater som ger parken ett nytt kraftcentrum för kultur, bildning och demokrati.

Läs mer om förslaget Illuminering (steg 2) (pdf 9 Mb)

Läs mer om förslaget Illuminering i steg 1 (pdf 3 Mb)

Illuminering

Hedrande tredjeplacering i arkitekttävlingen.

Förslagsställare: Fredblad Arkitekter

Medverkande:

 • August Orrling, arkitekt SAR/MSA
 • Linda Andersson, arkitekt SAR/MSA
 • Maja Nederman Thore, arkitektpraktikant
 • John Helmfridsson, arkitekt, miljöexpert
 • Hans Bjur, arkitekt, professor emeritus i urbana transformationer
 • Lars Olausson, arkitekt SAR/MSA

Underkonsulter:

 • Liljewall arkitekter:
 • Andreas Johansson, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Ionna Olsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Ina Wahlqvist, visualisering
 • Christoffer Thulin, visualisering
 • Karl Palmberg, arkitekt SAR/MSA
 • Smith & Wallwork Ltd: Tristan Wallwork, Alex Palmer och Matthew Osborne, konsult konstruktion
 • ByDemand AB: Charlotta Berggren, konsult VVS
 • Deap AB: Peter Johannesson, konsult brand

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.