Ny arkitekttävling för utformning av det nya stadsbiblioteket

Ett viktigt steg i resan mot ett om- och tillbyggt stadsbibliotek tas 1 april 2022 när Helsingborgs stad tillsammans med Sveriges Arkitekter utlyser en arkitekttävling.

De senaste två åren har Helsingborgs bibliotek arbetat nära helsingborgarna i ett omfattande involveringsarbete för att se på behoven och funktionerna i det om- och tillbyggda stadsbiblioteket. Resultatet av det arbetet går att ta del av i utställningen Framtidens bibliotek på stadsbiblioteket. Men det ligger också till grund för de underlag som ingår i arkitekttävlingen.

Arkitekttävling i två steg

Tävlingen kommer att genomföras i två steg. Efter en prekvalificering väljs cirka 6-8 arkitektkontor ut som bjuds in att delta i tävlingens första steg. Runt årsskiftet 2022/2023 utser juryn 2-3 förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att möta målsättningen med tävlingen och utvecklas vidare i steg två. Dessa förslag kommer att få vidareutvecklas i ett andra steg. Det vinnande förslaget utses våren 2023 om allt går enligt tidplan. Det ska vara möjligt att vidareutveckla det vinnande förslaget i en fortsatt process med Helsingborgs stad. Enligt nuvarande tidplan är byggstart för det nya stadsbiblioteket planerad till 2024 och byggtiden beräknad till tre år.

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för om- och tillbyggnad av biblioteket utifrån funktion, gestaltning, stadsbild och verkan som symbol för Helsingborg stads ambitioner för kunskap och kultur. Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag till stadsbiblioteket, innefattande befintlig biblioteksbyggnad, ett underjordiskt parkeringsgarage och tillkommande byggnad i Stadsparkens sydvästra hörn med parkyta på taket.

Viktiga förutsättningar i tävlingen är att förslaget ska skapa en tydlig helhet mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden, samtidigt som det bibehåller den befintliga byggnadens tydliga karaktärsdrag från 60-talet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?