Arkitekttävling för utformning av det nya stadsbiblioteket

Ett viktigt steg i resan mot ett till- och ombyggt stadsbibliotek togs 1 april 2022 när Helsingborgs stad tillsammans med Sveriges Arkitekter utlyste en arkitekttävling. Ett ytterligare viktigt steg togs den 27 september 2023 när vi äntligen kunde presentera det vinnande förslaget. Här kan du se både hur det nya biblioteket kan komma att se ut och hur det hade kunnat att se ut om något av de andra förslagen hade vunnit.

De senaste två åren har Helsingborgs bibliotek arbetat nära helsingborgarna i ett omfattande involveringsarbete för att se på behoven och funktionerna i det till- och ombyggda stadsbiblioteket. Resultatet av det arbetet går att ta del av i utställningen Framtidens bibliotek på stadsbiblioteket. Men det ligger också till grund för de underlag som ingår i arkitekttävlingen.

Här kan du se resterande förslag från arkitekttävlingen

Arkitekttävling i två steg

Tävlingen genomfördes i två steg. Efter en prekvalificering valdes 8 arkitektkontor ut och bjöds in att delta i tävlingens första steg. Runt årsskiftet 2022/2023 utsåg juryn 3 förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att möta målsättningen med tävlingen och utvecklas vidare i steg två. Dessa förslag kommer att få vidareutvecklas i ett andra steg. Vinnare i arkitekttävlingen kommer att offentliggöras i slutet av september 2023. Det ska vara möjligt att vidareutveckla det vinnande förslaget i en fortsatt process med Helsingborgs stad. Enligt nuvarande tidplan sker byggstart för det nya stadsbiblioteket tidigast hösten 2025 och invigning sker preliminärt våren 2028.

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för till- och ombyggnad av biblioteket utifrån funktion, gestaltning, stadsbild och verkan som symbol för Helsingborg stads ambitioner för kunskap och kultur. Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag till stadsbiblioteket, innefattande befintlig biblioteksbyggnad, ett underjordiskt parkeringsgarage och tillkommande byggnad i Stadsparkens sydvästra hörn med parkyta på taket.

Viktiga förutsättningar i tävlingen är att förslaget ska skapa en tydlig helhet mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden, samtidigt som det bibehåller den befintliga byggnadens tydliga karaktärsdrag från 60-talet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.