Ett kulturellt fyrtorn i Stadsparken

Förslaget kompletterar det existerande Stadsbiblioteket med en djup respekt för dess status i parken samt originalbyggnadens rumsliga och materiella kvaliteter. Det är en plats för alla medborgare, en unik plats för kulturutväxling och dialog.

Stadsbiblioteket är ett oavbrutet landskap för kulturell utväxling och samhälle, som vänder sig till stadens alla hörn. Det erbjuder en trygg och välkomnande plats för människor av alla åldrar, bakgrunder och delade intressen. Det är en plats för att samtidigt njuta av både natur och kultur. Stadsbiblioteket välkomnar hela Helsingborg till biblioteket.

Biblioteket som landskap

Utbyggnaden är i gatuplan urkarvad ur parken för att skapa en stark,
naturlig koppling mellan Stadsparken och Takparken. Takparken och parken vävs in i varandra. Utbyggnationen är trappad för att följamed landskapets konturer och samtidigt maximera flexibilitet på en nivå och koppla samman det nya med det existerande. Dess fotspår trampar varsamt. Vid korsningen av det gamla och det nya reser sig kopplingspunkten Hubben ur takparken – ett transparent, tillgängligt, offentligt torg med dubbel takhöjd – bibliotekets nya hjärta – som sammankopplar nutid och framtid, Norr och Syd.

Konceptet är baserat på följande designprinciper:

Biblioteket i parken
Minimera bibliotekets fotavtryck i parken, och ge tillbaka en takträdgård som erbjuder nya möjligheter och upplevelser.

Med utsikt mot horisonten
Ett sammanhängande grönområde för natur, kontemplation och delade upplevelser.

Ett varsamt avtryck
En ny park som tycks växa upp ur jorden, en tung bas som nästlar sig in i parken och blir ett med den.

Park i biblioteket
Föra in grönska in i biblioteket

 1. Med noggrant inramade visuella kopplingar till grönska från alla utrymmen, både gamla och nya.
 2. Med en hemlig trädgård som bokstavligen placerar parken in i biblioteket.
 3. En naturlig orientering av alla offentliga utrymmen mot parken – drar parken in.

Kulturarv/ Upptäck och hylla de inneboende kvaliteterna hos det befintliga, både arkitektoniskt och även som en plats för kollektivt minne. Aktivera dessa egenskaper genom att använda dem på olika sätt. Starta samtal kring kulturarvet genom visuella kopplingar, materialreferenser
och arkitektoniskt språk.

Framtidens kulturarv
En byggnad som ska bli framtidens kulturarv. Ett kulturrum som lever och andas hållbarhet för kommande generationer.

Fyrtorn
En glödande kulturell ikon för framtiden. De röda lamellerna lyser inifrån på natten och samtalar med det befintliga orangeriets tak. Hubben är en plats för rumslig generositet där gränser mellan insidan och utsidan suddas ut.

Diversitet och generositet
Ett framtida bibliotekslandskap med varierande rumsligheter som sätter tonen för olika aktiviteter och kreativitet. En plats att vara ensam, tillsammans och ensam-tillsammans. En plats av glädje och förundran.

En sekvens av upplevelser
Där den existerande byggnaden karaktäriseras av en sekvens av inåtvända rum, så utrycker utbyggnationen sig själv som en serie utåtvända upplevelser. Den tunga basen bäddar in sig i landskapet, och avslöjas sakta av den naturliga sluttningen i terrängen. Den är en del av jorden, och respekterar parkens skala. Stora utsiktsfönster ramar in vyerna in och ut, för parken in och visar upp de olika biblioteksprogrammen för staden – likt levande målningar. Mot parken får man en glimt av barnens bibliotek, den kreativa verkstaden. Utbyggnationen har en stor, flexibel planlösning där olika zoner flyter in i varandra i en modern synergi.

Läs mer om det vinnande förslaget Ett kulturellt fyrtorn i Stadsparken (steg 2) (pdf 6 Mb).

Läs om det vinnande förslaget Ett kulturellt fyrtorn i steg 1 (pdf 8 Mb)

Läs juryns motivering och utlåtande (pdf 9 mb)

Ett kulturellt fyrtorn i Stadsparken

Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

Förslagsställare: Schmidt Hammer Lassen

Medverkande:

 • Elif Tinaztepe, partner
 • Camilla Wisborg, project lead
 • Mads Kaltoft, partner
 • Fanny Lenoble, senior associate
 • Asbjørn Eriknauer, architect
 • Polina Isyanyulova, architect
 • Jingping Lu, architectural intern
 • Linnea Freij, architect, translator
 • Oskar Nesset Mattsson, intern translator
 • Helena Jingyi Bjørn Christensen, innovation
 • and sustainability coordinator
 • Chiara Gargiulo, sustainability and innovations intern
 • Lauren Taylor-Heaton, design fabrication manager

Underkonsulter:

 • Matter Bybrix: Lene Damsbo Brix, circular economy
 • Masu Planinng: Sune Oslev, partner, landscape architect
 • and Magnus Hehlke, landscape architect
 • WAX Architectural Visualizations: External rendering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.