Öppen bok

Möten i parken. Det nya biblioteket uppstår i ett möte mellan hamn och innerstad, södra och norra Helsingborg och mellan bebyggelse och park. Stadsbiblioteket har med sitt läge alla förutsättningar att i framtiden bli platsen i staden dit Helsingborgare söker sig för att se och möta varandra.

Bibliotek är en institution i förändring, men fortsätter att vara en viktig demokratibärande samlingspunkt, där vi tillsammans söker och delar information. Med ny teknologi och andra samhällsförändringar uppstår nya behov, och gamla funktioner får nya aktualitet. Annexet formas för att ta emot bibliotekens nya, utåtvända funktioner, och det äldre biblioteket vigs allt tydligare åt bibliotekets traditionella funktioner. Medan det gamla biblioteket sluter sig runt en ljusgård, som återställs och öppnas upp på nytt, formar sig annexet runt det nya parkstråket – en grön dal av läktare och terrasser. Under uppvikta blad blickar biblioteket ut över parken – en tryggande aktivering i alla riktningar, och en välkomnande gest till nyfikna Helsingborgare.

Dubbla Landskap
I annexet möts två starka gestalter – den engelska landskapsparken och det modernistiska biblioteket. De har synbart olika formspråk; en modernism av räta vinklar i biblioteket medan den engelska parken präglas av mjuka stråk, former och blickfång. Men det finns en röd tråd – skapandet av organiska rumssekvenser; en frihet med humanistisk prägel.

I den nya byggnaden tas friheten ett steg till – byggnaden är både landskap och byggnad. Byggnaden ger biblioteket det den saknar och landskapet ger parken något den inte har.

Engelska landskapsparker ritades för promenader och utblickar. I annexets upplyfta landskap både skapas och tillgängliggörs nya vyer. Från takparken upplever du ett möte av park, stad och hamn – med vyer över alla tre. Taklandskapet kompletterar parken, både som lusthus, landskap och scen.

Det gamla stadsbiblioteket är vackert och inåtvänt – en byggnad till stor del samlad kring en lugn ljusgård, och vars högsta punkt, bokhallen, också är en av de mest stillsamma rummen. Huset försvinner nästan i parkens grönska; ett tempel för läsandets inre resa. Idag ställs nya krav på biblioteket – både i funktionen som bibliotek och i aktiverande av parken. Med annexet får biblioteket en extrovert sida; nya scener och samlingspunkter, öppna terrasser och fönsterpartier som överblickar och laddar parken.

En Balanserad Helhet
Det extroverta annexet gör att det gamla bibliotekets karaktär kan bevaras, med enbart mindre justeringar. Ljusgården kan frigöras till sitt ursprungstillstånd – öppet mot himlen – medan det gamla bibliotekets tak kan förses med en solcellspark – pedagogisk överblickbar från den nya terrassen.

Annexets plan är flexibel. Den stora salen kan disponeras olika vid förändrade behov. Även takparken är ett utåtriktat rum, som välkomnar förändring. Med takparken får Helsingborg en unik publik plats som markerar en viktig skärningspunkt i staden och ger Helsingborgare och besökare möjlighet att blicka ut över parken, hamnen, staden och stationen.

Utveckling av konceptet
Annexet har en uttrycksfull form men också en enkel och rationell grundstruktur. Konceptet kan utvecklas olika, beroende på vilka prioriteringar som gäller och vad som önskas av takparken och salen. Den starka grundgesten innebär att justeringar av olika delar och element är möjliga utan att påverka byggnadens tydliga karaktär.

En vidareutveckling av fasadernas uttryck, detaljering och tekniska principer är en viktig del i nästa steg. Vi ser också fram emot att efter återkoppling utveckla pelarsalen samt takparkens organisation och funktioner.

Läs mer om förslaget Öppen bok (pdf 3 Mb)

Öppen bok

Delad fjärdeplacering i arkitekttävlingen.

Förslagsställare: FOJAB

Medverkande:    

  • Stefan Johansson
  • Mikael Pettersson
  • Alvaro Itarte
  • Sofia Fors
  • David Ottosson
  • Emma Pihl
  • Kjell Adamsson
  • Karl Johan Kember

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.