Vad är viktigt för Helsingborgs bibliotek?

LBarn och vuxen läser tillsammans

Helsingborgs bibliotek har fyra prioriterade områdena i sin biblioteksplan. Allt för att kunna möta invånarnas behov av biblioteksverksamhet i samtiden och i framtiden.

En biblioteksplan är ett lagstadgat styrdokument som varje kommun ska ha. I Helsingborg är biblioteksplanen en brygga mellan stadens vision Helsingborg 2035 och utvecklingsarbetet i biblioteken. Ladda ned Biblioteksplan Helsingborg 2020-2023.

 • Fri åsiktsbildning och fri tillgång till information

  Helsingborgs stads bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet. Biblioteket ska bidra till den fria åsiktsbildningen samt stödja ett fritt meningsutbyte. Att verka för att öka den källkritiska kompetensen och MIK (medie- och informationskunnighet) bland invånarna är en viktig del. Biblioteken ska erbjuda ett relevant och uppdaterat medieutbud som präglas av allsidighet och kvalitet.

 • Bibliotek för alla – folkbibliotek som mötesplats

  Helsingborgs stads bibliotek är för alla. Som sådana ska biblioteken verka för det demokratiska samhället och för social hållbarhet. Folkbiblioteken är ett av samhällets få öppna, oberoende och kostnadsfria rum och mötesplatser, en funktion som ska värnas.

 • Berättande och läsfrämjande

  Att alla helsingborgare kan läsa och förstå vad de läser är en viktig demokratifråga. Oavsett hur läsningen sker är läskunnighet och läsförståelse nödvändigt för att förstå och hantera omvärlden. Biblioteken ska bedriva läsfrämjande verksamhet utifrån det vidgade textbegreppet där alla berättarformer ryms. Biblioteken ska ha ett särskilt fokus på målgruppen barn och unga.

 • Digital delaktighet och digitalisering
  Helsingborgs stads bibliotek ska arbeta för digital delaktighet och ge helsingborgarna ingångar till det digitaliserade samhället. Detta för att ökad digital självständighet leder till att individen ges förutsättningar för att bli mer inkluderad i samhället. Att verka för att öka den källkritiska kompetensen och medie- och informationskunnighet (MIK) bland invånarna är en viktig del. Särskilt fokus ska ligga på barn och unga där det utforskande arbetssättet och kopplingen till det läsfrämjande uppdraget ska vara tydligt. Biblioteksverksamheten ska även stödja innovation och samhällsförbättrande insatser kopplade till digitalisering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.