Därför bygger vi om stadsbiblioteket

Helsingborgs stadsbibliotek ska byggas om och delar av Stadsparken ska få ett nytt ansikte. Byggstart är planerad till 2023 och det nya stadsbiblioteket ska stå klart 2026 enligt nuvarande tidplan. Tidplanen kan komma att ändras.

Helsingborgs stad förändras med bland annat ökande befolkning, nya stadsdelar och ny samhällsstruktur. Omvärlden förändras också med globalisering, urbanisering och digitalisering.

Med alla förändringar har människor nu också andra krav på offentlig service. Biblioteket behöver naturligtvis också förändras. Vi ser ökad digitalisering, minskande läsförståelse, krafter som utmanar demokrati och yttrandefrihet, ny media och hur människor flyttar ut och in i staden. Helsingborgs bibliotekskarta är dessutom ritad på 1960- och 70-talet.

Både här och utomlands blir det som biblioteket erbjuder viktigare än själva lokalen. Det betyder att biblioteket ska vara tillgängligt och finnas där människor finns. Men biblioteket ska också ge dig tillgång till information och litteratur. Du ska också veta hur man får tag i den informationen och hur du kan använda den.

På biblioteket ska också finnas modern teknik, både för personal och besökare, så att ingen ska hamna utanför i ett digitaliserat samhälle.

Går du in på Dialog Helsingborg kan du berätta dina tankar om vad det nya Stadsbiblioteket ska innebära och om hur Stadsparken ska se ut.